Hỏi đáp trực tuyến

Thủ tục đăng ký hộ khẩu thường trú cho Việt kiều hồi hương

Người gửi: Lê Thị Thu Hương
Chồng tôi là người Việt Nam, sinh ra và định cư tại Nga. Chồng tôi có giấy tờ thường trú tại Nga, nay muốn về Việt Nam sinh sống và đăng ký hộ khẩu thường trú vào hộ khẩu của tôi tại xã Thuỷ Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.
 
Hiện nay, chồng tôi vẫn có hộ chiếu còn hiệu lực và giấy khai sinh do Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga cấp. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, để được đăng ký hộ khẩu thường trú cho chồng tôi thì tôi cần chuẩn bị những gì? Chồng tôi có cần xin giấy chấp nhận hồi hương ở Đại sứ quán không?
Ngày hỏi: 22/10/2020 Lượt xem: 11179

Câu trả lời

Do thông tin bạn đọc Lê Thị Thu Hương cung cấp không rõ ràng, cụ thể nên Bộ Công an không có căn cứ để hướng dẫn. Sau đây, Bộ Công an nêu quy định về hồ sơ, thủ tục đăng ký thường trú đối với trường hợp là công dân Việt Nam định cư nước ngoài về đăng ký thường trú tại Việt Nam theo 02 trường hợp để bạn Hương tham khảo. Căn cứ theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 35/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cư trú và Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú thì:

- Trường hợp chồng của bạn Hương về Việt Nam bằng hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị sử dụng, hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai nhân khẩu;

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

+ Hộ chiếu Việt Nam hoặc giấy tờ khác có giá trị thay hộ chiếu còn giá trị sử dụng có dấu kiểm chứng của lực lượng kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu;

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương.

Trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác ruột chuyển đến ở với nhau; người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, người khuyết tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điểu khiển hành vi về ở với người giám hộ thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về mối quan hệ nêu trên.

- Trường hợp chồng của bạn Hương về Việt Nam bằng hộ chiếu nước ngoài, giấy tờ thay hộ chiếu do nước ngoài cấp còn giá trị hoặc không có hộ chiếu nhưng có giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp, hồ sơ bao gồm:

+ Bản khai nhân khẩu;

+ Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu;

+ Hộ chiếu nước ngoài còn giá trị sử dụng;

+ Văn bản đồng ý cho giải quyết đăng ký thường trú của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, kèm theo giấy giới thiệu do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh nơi người đó xin thường trú cấp.

+ Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp quy định tại Điều 6 Nghị định số 31/2014/NĐ-CP ngày 18/4/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình và ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu, ký, ghi rõ họ, tên; trường hợp người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đã có ý kiến bằng văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú vào chỗ ở của mình thì không phải ghi vào phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Đối với chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại thành phố trực thuộc Trung ương phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân đảm bảo theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc Trung ương. 

Trường hợp có quan hệ gia đình là ông, bà nội, ngoại, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cô, dì, chú, bác, cậu ruột, cháu ruột chuyển đến ở với nhau; người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc còn cha, mẹ nhưng cha, mẹ không có khả năng nuôi dưỡng, người khuyết tật mất khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với người giám hộ thì không phải xuất trình giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp nhưng phải xuất trình giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã về mối quan hệ nêu trên.

Nếu còn vấn đề vướng mắc đề nghị bạn đọc Lê Thị Thu Hương đến Công an huyện Chương Mỹ để được hướng dẫn cụ thể.

 

Người trả lời: Bộ Công an