Hỏi đáp trực tuyến

Cấp hạng và quy mô công trình giao thông như thế nào thì phải thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy?

Người gửi: Nguyễn Văn Chính

Tôi hiện đang làm việc tại một công ty xây dựng. Tôi được biết, trong quá trình đầu tư xây dựng công trình giao thông (cầu, đường) có trường hợp yêu cầu phải lập hồ sơ thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Tuy nhiên, thực tế có một số tuyến đường quá nhỏ không đủ để bố trí họng cứu hỏa.....nên chúng tôi rất lúng túng khi triển khai. Tôi muốn hỏi Bộ Công an, cấp hạng và quy mô công trình giao thông (cầu, đường) như thế nào thì phải thẩm duyệt PCCC?

Ngày hỏi: 08/01/2021 Lượt xem: 20133

Câu trả lời

Căn cứ Điều 15 và Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC thì các công trình giao thông bao gồm: công trình tàu điện ngầm; hầm đường sắt có chiều dài từ 2.000m trở lên; hầm đường bộ có chiều dài từ 100m trở lên thuộc diện phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC. Các công trình giao thông không thuộc các trường hợp nêu trên vẫn phải thiết kế bảo đảm yêu cầu về PCCC theo quy định của tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC nhưng không bắt buộc phải thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

Người trả lời: Bộ Công an