Đề xuất sửa đổi, bổ sung mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

25/05/2023
Để chủ động xây dựng các văn bản hướng dẫn phù hợp với quy định tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam dự kiến được Quốc hội khóa XV xem xét cho ý kiến, thông qua tại kỳ họp thứ V, Bộ Công an đã dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định mẫu giấy tờ liên quan đến việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam gồm 02 Điều và 10 biểu mẫu kèm theo để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.


 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.


Theo đó, dự thảo Thông tư điều chỉnh nội dung biểu mẫu về thị thực điện tử (mẫu NC2a) theo hướng quy định thị thực điện tử có giá trị sử dụng “một lần hoặc nhiều lần”, thay nội dung “người mang hộ chiếu của nước” bằng “quốc tịch” (để áp dụng cho cả vùng lãnh thổ), bỏ quy định rõ về “cửa khẩu nhập cảnh…” để phù hợp với trường hợp người nước ngoài được cấp thị thực điện tử nhiều lần, mỗi lần nhập cảnh bằng các cửa khẩu khác nhau; sửa đổi, bổ sung biểu mẫu NA1a quy định về mẫu Thông tin đề nghị cấp thị thực điện tử theo hướng đề nghị người nước ngoài cung cấp các thông tin liên quan: thông tin thị thực điện tử đề nghị cấp; thông tin hộ chiếu; thông tin liên lạc; nghề nghiệp; thông tin về chuyến đi; thông tin trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu đề nghị được cấp cùng thị thực điện tử (nếu có); kinh phí, bảo hiểm chuyến đi; thông tin cơ quan, tổ chức tại Việt Nam đề nghị cấp thị thực điện tử (nếu có); cam đoan về các nội dung đã cung cấp…

Bên cạnh đó, để đơn giản hóa các thủ tục, dự thảo Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung nội dung biểu mẫu NB8 quy định về mẫu Công văn trả lời đề nghị cấp tài khoản điện tử, trong đó sửa đổi quy định về tài khoản điện tử và nơi cơ quan, tổ chức sử dụng tài khoản điện tử truy cập Cổng dịch vụ công Bộ Công an; mẫu NC2 quy định về thị thực loại rời; bỏ nội dung yêu cầu người dân có “xác nhận” của Trưởng Công an xã, phường, thị trấn tại các biểu mẫu NA3, NA5, NA7, NA11, NA13, NA15.

Toàn văn dự thảo Thông tư được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây
 

Duy Thanh
Tìm kiếm