Các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền?

Người gửi: Võ Minh Tiến

Bộ Công an cho tôi hỏi, theo quy định hiện hành, các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền?

Ngày hỏi: 03/03/2023 - Lượt xem: 2888

Câu trả lời

 
Tại Điều 8 Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 quy định các hành vi sau bị nghiêm cấm trong phòng, chống rửa tiền:

- Tổ chức, tham gia hoặc tạo điều kiện, trợ giúp thực hiện hành vi rửa tiền.

- Thiết lập, duy trì tài khoản vô danh hoặc tài khoản sử dụng tên giả.

- Thiết lập, duy trì quan hệ kinh doanh với ngân hàng vỏ bọc.

- Cung cấp trái phép dịch vụ nhận tiền mặt, séc, công cụ tiền tệ khác hoặc công cụ lưu trữ giá trị và thực hiện thanh toán cho người thụ hưởng.

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong phòng, chống rửa tiền xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

- Cản trở việc cung cấp thông tin phục vụ công tác phòng, chống rửa tiền. 

- Đe dọa, trả thù người phát hiện, cung cấp thông tin, báo cáo, tố cáo về hành vi rửa tiền. 

 

Người trả lời: Bộ Công an