Đang trong thời gian được hưởng án treo mà lại phạm tội mới thì có phải chấp hành án phạt tù hay không?

Người gửi: Trần Đức

Bộ Công an cho hỏi: Chồng tôi đang trong thời gian được hưởng án treo mà lại phạm tội mới thì có phải chấp hành án phạt tù hay không?

Ngày hỏi: 13/12/2022 - Lượt xem: 2748

Câu trả lời

Theo khoản 1 Điều 7 Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao quy định như sau:   

1. Trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội phạm mới và tổng hợp với hình phạt tù của bản án trước theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Bộ luật Hình sự; nếu họ đã bị tạm giam, tạm giữ thì thời gian bị tạm giam, tạm giữ được trừ vào thời hạn chấp hành hình phạt tù.

 

Người trả lời: Bộ Công an