Hành vi mua bán, chiếm đoạt bộ phận cơ thể người sẽ bị xử lý như thế nào?

Người gửi: Võ Minh Thanh
Trong những năm gần đây, tội phạm mua bán người để lấy tạng ngày càng diễn ra phức tạp. Bộ Công an cho tôi hỏi, theo quy định của pháp luật, hành vi mua bán, chiếm đoạt bộ phận cơ thể người sẽ bị xử lý như thế nào?
Ngày hỏi: 29/11/2022 - Lượt xem: 579

Câu trả lời

Theo quy định tại Điều 154 Bộ luật Hình sự quy định về "Tội mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người" như sau:

1. Người nào mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người khác, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a) Có tổ chức;

b) Vì mục đích thương mại;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nghề nghiệp;

d) Đối với từ 02 người đến 05 người;

đ) Phạm tội 02 lần trở lên;

e) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Có tính chất chuyên nghiệp;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Đối với 06 người trở lên;

d) Gây chết người;

đ) Tái phạm nguy hiểm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Người trả lời: Bộ Công an