• Toàn văn
  • Thuộc tính
  • Góp ý
  • Tải về
  • Dự thảo Thông tư quy định về công tác tái hòa nhập cộng đồng trong lực lượng Công an nhân dân

Xem nội dung chi tiết tại file đính kèm./.

Thuộc tính văn bản
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Bộ Công an
Ngày bắt đầu lấy ý kiến 05/09/2023
Ngày hết hạn lấy ý kiến 05/11/2023

Thời gian lấy ý kiến đã kết thúc