Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố tại tỉnh Hòa Bình

06/12/2019

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Công an tỉnh Hòa Bình

 1.  

Phòng An ninh điều tra

Trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình

0692709116

24/24h

 1.  

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra

Đường Thịnh Lang, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình

0692709171

 1.  

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội

Đường Thịnh Lang, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình

0692709173

 1.  

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu

Trụ sở Công an tỉnh Hòa Bình, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình

0692709109

 1.  

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy

Đường Thịnh Lang, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình

0692709148

Công an quận, huyện

 1.  

Công an TP Hòa Bình

Đường Thịnh Lang, Tân Thịnh, TP Hòa Bình

0692709222

24/24h

 1.  

Công an huyện Kỳ Sơn

Thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn

02183842114

 1.  

Công an huyện Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn

02183824114

 1.  

Công an huyện Đà Bắc

Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc

02183827265

 1.  

Công an huyện Cao Phong

Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong

02183844136

 1.  

Công an huyện Tân Lạc

Thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc

02183834012

 1.  

Công an huyện Kim Bôi

Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi

02183871114

 1.  

Công an huyện Mai Châu

Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu

02183867213

 1.  

Công an huyện Lạc Sơn

Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

02183861115

 1.  

Công an huyện Yên Thủy

Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy

02183864109

 1.  

Công an huyện Lạc Thủy

Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy

02183874215

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận,
giải quyết tố giác, tin báo về tội
phạm và kiến nghị khởi tố
trên toàn quốc
Liên kết