Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi thành phần hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy

Người gửi: Nguyễn Thế Anh

Công ty tôi đang trong quá trình chuẩn bị hồ sơ để nghiệm thu công trình. Bộ Công an cho tôi hỏi thành phần hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy bao gồm những văn bản nào?

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 752

Câu trả lời

Thành phần hồ sơ nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy được quy định tại Khoản 2b Điều 17 của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, bao gồm:

- Bản sao Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy của cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy;

- Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy đã lắp đặt trong công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

- Các biên bản thử nghiệm, nghiệm thu từng phần và nghiệm thu tổng thể các hạng mục, hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

- Các bản vẽ hoàn công hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hạng mục liên quan đến phòng cháy và chữa cháy phù hợp với hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt;

- Tài liệu, quy trình hướng dẫn vận hành, bảo dưỡng các thiết bị, hệ thống phòng cháy và chữa cháy của công trình, phương tiện giao thông cơ giới;

- Văn bản nghiệm thu hoàn thành hệ thống, thiết bị có liên quan về phòng cháy và chữa cháy.

Các văn bản, tài liệu nêu trên phải có xác nhận của chủ đầu tư, chủ phương tiện, nhà thầu, đơn vị tư vấn thiết kế. Nếu hồ sơ thể hiện bằng tiếng nước ngoài thì phải dịch ra tiếng Việt./.

Người trả lời: Bộ Công an