Hỏi đáp trực tuyến

Hỏi về việc xử phạt giao thông

Người gửi: Nguyễn Văn Thành ở TP Hà Nội

Khi tham gia giao thông trên Quốc lộ 1A, các ô tô tải đi vào làn ô tô con và đi chậm, khi ô tô con xin vượt thì ô tô tải không cho vượt, nếu cứ chấp hành luật thì buộc phải đi rất chậm, nếu muốn đi nhanh thì buộc phải vượt bên phải.

Tôi xin hỏi, trường hợp này xử lý như thế nào? Ô tô tải có bị phạt không? Ô tô con có bị phạt không? Cơ quan nào xử phạt?
 

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 1917

Câu trả lời

1. Nội dung câu hỏi mà công dân nêu phải đặt trong các trường hợp cụ thể tùy theo đặc điểm tổ chức giao thông của đoạn đường trên tuyến Quốc lộ 1A xảy ra vụ việc, gồm:

- Trường hợp thứ nhất: tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường và ở phía trên làn xe có đặt biển chỉ dẫn số 412b (làn đường dành cho ô tô con), số 412c (làn đường dành cho ô tô tải)

+ Ô tô tải vi phạm hành vi: “đi không đúng làn đường quy định”, quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP. Trường hợp khi có đủ điều kiện an toàn theo quy định tại Điều 14 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nhưng xe ô tô tải không nhường đường cho xe ô tô con có tín hiệu xin vượt thì ô tô tải vi phạm thêm hành vi: “không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn”, quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP.

+ Ô tô con: nếu đi sang làn đường dành riêng cho ô tô tải thì cũng vi phạm hành vi “đi không đúng làn đường quy định”. Việc xe ô tô con đi sang làn đường bên phải và chạy nhanh hơn xe ô tô tải trong trường hợp này không vi phạm hành vi vượt bên phải xe khác trong các trường hợp không được phép; bởi vì, tại Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định không xử lý hành vi “vượt bên phải xe khác tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường mà xe chạy trên làn đường bên phải chạy nhanh hơn xe đang chạy trên làn đường bên trái”.

- Trường hợp thứ hai: tại đoạn đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường và ở phía trên làn xe không đặt biển chỉ dẫn số 412b (làn đường dành cho ô tô con), số 412c (làn đường dành cho ô tô tải)

+ Ô tô tải: Trường hợp khi có đủ điều kiện an toàn theo quy định tại Điều 14 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nhưng xe ô tô tải không nhường đường cho xe ô tô con có tín hiệu xin vượt thì ô tô tải vi phạm hành vi: “không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn”, quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP.

+ Ô tô con: không vi phạm.

- Trường hợp thứ ba: Tại đoạn đường không phân chia thành nhiều làn đường bằng vạch kẻ phân làn đường cho các xe đi cùng chiều

+ Ô tô tải: Trường hợp khi có đủ điều kiện an toàn theo quy định tại Điều 14 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008 nhưng xe ô tô tải không nhường đường cho xe ô tô con có tín hiệu xin vượt thì ô tô tải vi phạm hành vi: “không nhường đường cho xe xin vượt khi có đủ điều kiện an toàn”, quy định tại Điểm đ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 171/2013/NĐ-CP.

+ Ô tô con: trừ các trường hợp được phép vượt bên phải theo quy định tại Khoản 4 Điều 14 Luật Giao thông đường bộ năm 2008, nếu ô tô con vượt ô tô tải về bên phải xe ô tô tải thì vi phạm hành vi: “vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép” quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 5 Nghị định 171/2013/NĐ-CP.

2. Cơ quan có thẩm quyền xử phạt: Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008, Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và Nghị định số 171/2013/NĐ-CP thì Cảnh sát giao thông đường bộ có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm nêu trên.

Người trả lời: Bộ Công an