Hỏi đáp trực tuyến

Quy định về phòng cháy, chữa cháy

Người gửi: Cử tri tỉnh An Giang

Nhà nước rất quan tâm việc phòng, chống cháy rừng, có quy định bắt buộc phòng cháy, chữa cháy tại các chợ lớn, đô thị, các cơ quan, nhưng chưa quy định bắt buộc chợ nông thôn, các hộ dân trang bị dụng cụ phòng, chống cháy nổ, nên khi gặp sự cố thì không xử lý kịp. Đề nghị Nhà nước có quy định bắt buộc tất cả các loại chợ và mọi người dân đều phải trang bị dụng cụ phòng cháy, chữa cháy và có chính sách bảo hiểm về phòng cháy, chữa cháy cho các khu chợ và hộ dân.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 4184

Câu trả lời

Điều 17 và Điều 25 Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2001 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã quy định rất cụ thể về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, khu dân cư và phòng cháy, chữa cháy đối với chợ, trung tâm thương mại, kho tàng. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy. Tuy nhiên, đến nay một số quy định của Luật Phòng cháy, chữa cháy không còn phù hợp với yêu cầu, đòi hỏi của tình hình thực tiễn. Hiện nay, Bộ Công an được Chính phủ giao xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy, trong đó có xem xét, nghiên cứu sửa đổi các quy định về phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở và các chợ, đảm bảo quy định chặt chẽ hơn, có tính khả thi và phù hợp với thực tiễn. Dự án Luật đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Bộ Công an đang tích cực phối hợp với Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia của đại biểu Quốc hội và sẽ hoàn thiện, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội  khóa XIII.

Người trả lời: Bộ Công an