Hỏi đáp trực tuyến

Về đề nghị tiếp tục có giải pháp phù hợp hơn để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về ma túy

Người gửi: Cử tri tỉnh Tiền Giang

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy đã được Đảng, Nhà nước quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, bố trí nguồn lực để thực hiện; các bộ, ngành, địa phương, tổ chức xã hội và toàn dân kiên trì thực hiện. Tuy nhiên, công tác phòng, chống, kiểm soát và cai nghiện ma túy hiện đang gặp nhiều khó khăn, số lượng người nghiện ma túy không giảm mà có chiều hướng gia tăng, gây bất ổn cho xã hội. Đề nghị Chính phủ tiếp tục có giải pháp phù hợp hơn để việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm về ma túy đạt kết quả tốt hơn để đảm bảo ổn định trật tự, an toàn xã hội.

Ngày hỏi: 28/11/2017 Lượt xem: 4602

Câu trả lời

Những năm qua, lực lượng Công an nhân dân đã tham mưu với Đảng và Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng; phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp, kế hoạch đấu tranh với tội phạm ma tuý trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2015, đã phát hiện, khám phá 7.342 vụ, bắt giữ 11.644 đối tượng phạm tội ma túy, thu giữ 561,247 kg heroin, 321,739 kg và 83.504 viên ma túy tổng, 1.378,4 kg cần sa, 41,6 kg cocain; triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý tiếp tục diễn biến phức tạp. Hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam tăng cả về quy mô, tính chất và mức độ nghiêm trọng; bọn tội phạm thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động; sử dụng “vũ khí nóng” để chống trả quyết liệt khi bị phát hiện, truy bắt; số người nghiện ma túy có xu hướng tăng và “trẻ hóa”; các tụ điểm sử dụng ma túy có xu hướng lan ra địa bàn nông thôn.

Để tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy và nâng cao hiệu quả biện pháp cai nghiện ma túy tại cộng đồng dân cư, Bộ Công an đã và đang tập trung chỉ đạo thực hiện các công tác trọng tâm sau:

(1) Tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tội phạm ma túy, trong đó trọng tâm là thực hiện Kết luận số 95-KL/TW, ngày 02-4-2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy.

(2) Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy tại địa bàn dân cư; đẩy mạnh thực hiện Đề án xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy.

(3) Tiếp tục triển khai các cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là tuyến biên giới, cửa khẩu; tăng cường phối hợp với các lực lượng tập trung phát hiện, triệt phá các tổ chức, đường dây ma túy lớn, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia.

(4) Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp cai nghiện đối với người nghiện đang sống tại cộng đồng dân cư theo hướng động viên, khuyến khích cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng; nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm cai nghiện, đảm bảo cai nghiện có hiệu quả. Thực hiện tốt chủ trương tái hòa nhập cộng đồng đối với người sau khi cai nghiện ma túy, tăng cường công tác giáo dục, dạy nghề, hướng nghiệp, tạo việc làm nhằm giúp họ nhanh chóng hòa nhập, tránh nguy cơ tái nghiện.

(5) Đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy trong khuôn khổ tổ chức INTERPOL, ASEANAPOL, các nước tiểu vùng sông Mê Kông và các thiết chế song phương, đa phương khác.

(6) Tập trung rà soát, nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo hành lang pháp lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy hiện nay.

Người trả lời: Bộ Công an