Tìm thấy 159 văn bản

Nghị định quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ

Ngày ban hành: 07/11/2018

Hiệu lực: 24/12/2018

Quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

Ngày ban hành: 04/09/2018

Hiệu lực: 20/10/2018

Quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài

Ngày ban hành: 20/07/2018

Hiệu lực: 05/09/2018

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cảnh vệ.

Ngày ban hành: 25/06/2018

Hiệu lực: 10/08/2018

Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân

Ngày ban hành: 30/05/2018

Hiệu lực: 15/07/2018

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Ngày ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: 01/07/2018

Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Ngày ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: 01/07/2018

Quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất

Ngày ban hành: 15/05/2018

Hiệu lực: 15/05/2018