Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

01/03/2023
Lượt xem: 3013
Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 60/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo số 60/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia biểu dương các cơ quan, đơn vị thành viên Ủy ban An ninh hàng không, Ủy ban nhân dân các địa phương có cảng hàng không, sân bay, các doanh nghiệp hàng không đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ được giao trong năm 2022, đặc biệt trong điều kiện toàn quốc tập trung khống chế, kiểm soát đại dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội và thị trường hàng không. Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho toàn bộ các chuyến bay đi và đến Việt Nam, hoạt động của các sân bay, cảng hàng không dân dụng và công trình, mục tiêu quan trọng của lĩnh vực hàng không dân dụng. Đây là vấn đề có ý nghĩa quan trọng để hàng không dân dụng Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

 

Ngành Hàng không ngày càng chứng tỏ vai trò quan trọng, đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước, góp phần mạnh mẽ vào quá trình tăng trưởng kinh tế, phát triển nhanh chóng về giá trị tài sản, số lượng tàu bay, sản lượng vận chuyển hành khách và hàng hóa, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người, đóng góp lớn cho bảo đảm an ninh, quốc phòng, phát triển kinh tế, xã hội cũng như nâng cao vị trí, vai trò của đất nước trên trường quốc tế.

Cơ sở hạ tầng của một số sân bay đã xuống cấp

Về một số hạn chế, tồn tại, Thông báo nêu rõ, công tác phối hợp xử lý các vụ việc vi phạm an ninh, an toàn hàng không giữa các cơ quan chức năng đã được nâng cao, tuy nhiên, vẫn còn một số vướng mắc, bất cập như: Việc phối hợp xử lý, xác minh các vụ việc sử dụng giấy tờ giả; phối hợp xử lý việc sử dụng đèn laze, đèn chiếu công suất cao uy hiếp an toàn bay; những vướng mắc trong công tác phối hợp thực thi pháp luật giữa các cơ quan, đơn vị của Trung ương và địa phương trên địa bàn cảng hàng không sân bay.

Hiện nay, cơ sở hạ tầng của một số sân bay đã có sự xuống cấp nhất định nhưng chưa được đầu tư, cải tạo kịp thời do vướng mắc về thủ tục pháp lý, nguồn lực và cần thời gian để chuẩn bị đầu tư.

Công tác diễn tập khẩn nguy hàng không cần được nghiên cứu đánh giá để tránh hình thức, nâng cao hơn nữa tính thực tiễn của kịch bản, năng lực phối hợp ứng phó của các lực lượng, an toàn, tiết kiệm kinh phí.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không

Đối với nhiệm vụ năm 2023, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các bộ, ngành, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, cũng như các nhiệm vụ cụ thể được giao cần quyết liệt, nghiêm túc triển khai thực hiện cho hiệu quả để đạt được các mục tiêu đề ra là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững sự ổn định chính trị của đất nước. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; cập nhật các văn bản pháp luật, các quy định về an ninh hàng không phù hợp quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật bằng nhiều hình thức đa dạng, thực hiện xã hội hoá công tác tuyên truyền; tiếp tục xây dựng văn hoá giao thông hàng không cho toàn xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân.

Giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng đèn chiếu tia laze uy hiếp an toàn bay 

Thông báo nêu rõ, Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các cơ quan, địa phương liên quan tổ chức sơ kết, đánh giá việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBANHK ngày 04/03/2016 của Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không về việc phòng, chống sử dụng đèn chiếu tia laze uy hiếp an toàn hoạt động bay hàng không dân dụng, trên cơ sở đó kiến nghị các giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng sử dụng đèn chiếu tia laze, đèn công suất cao uy hiếp an toàn hoạt động bay hàng không dân dụng.

Bộ Công an chủ trì triển khai thực hiện Nghị định số 93/2022/NĐ-CP về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không; phối hợp với các đơn vị ngành hàng không kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không.

Chủ trì, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ đưa Trung tâm kiểm soát không lưu (ATCC) Hà Nội và Trung tâm Kiểm soát không lưu đường dài, tiếp cận (AACC) Hồ Chí Minh thuộc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam vào Danh mục các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao, khoa học - kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác và bảo vệ theo quy định.

Các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ về Nâng cao năng lực bảo đảm An ninh hàng không trong tình hình mới; đề cao, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật về an ninh hàng không, cũng như việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

 

Lan Phương - Nguyễn Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website