Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 09/01 – 14/01/2023

14/01/2023
Lượt xem: 5119
Lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật Công an nhân dân (CAND) không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND; đề xuất giao nhiệm vụ cho các Học viện CAND được đào tạo trình độ Cao cấp chính trị lâu dài; đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các cơ sở giam giữ; công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) phải lấy phòng ngừa là chính; lực lượng CAND sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới… là những nội dung chỉ đạo, lãnh đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 09/01 – 14/01/2023.
Không ngừng lớn mạnh, đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng Công an nhân dân
 
Quán triệt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại chương trình kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật CAND (25/01/1948 – 25/01/2023), Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu lực lượng Hậu cần – Kỹ thuật CAND phải đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm, có tầm nhìn xa, sáng tạo; phát huy tinh thần đoàn kết, đồng lòng; không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nhanh chóng chuyển từ phương thức thụ động cấp phát sang chủ động, đi trước một bước, chuẩn bị các điều kiện vật chất, kỹ thuật cần thiết phục vụ toàn diện công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Chú trọng công tác nghiên cứu, phân tích, dự báo để kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách lớn về công tác hậu cần - kỹ thuật CAND; đổi mới, hoàn thiện phương thức bảo đảm hậu cần trong tình hình mới. Làm tốt công tác xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển tiềm lực hậu cần - kỹ thuật CAND; đảm bảo nguồn lực hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND, góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. (xem thêm)
 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Bộ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tại Lễ kỷ niệm.

 

Đề xuất giao nhiệm vụ cho các Học viện Công an nhân dân được đào tạo trình độ Cao cấp chính trị lâu dài
 
Tại Hội nghị tổng kết 05 năm thí điểm giao quyền đào tạo và xác nhận trình độ Cao cấp lý luận chính trị trong CAND, Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thống nhất với đề nghị của các đại biểu đề xuất Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh báo cáo Ban Bí thư đồng ý quyết định chính thức giao nhiệm vụ cho các Học viện CAND được đào tạo trình độ Cao cấp chính trị lâu dài; báo cáo Ban Bí thư quyết định cho các cơ sở đào tạo trong CAND được đảm nhận nhiệm vụ đào tạo Trung cấp lý luận chính trị… Qua đó, góp phần quan trọng vào công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. (xem thêm)
 
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự Hội nghị.

 

Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các cơ sở giam giữ
 
Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp phải có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức về vị trí, vai trò, tính chất, tầm quan trọng của công tác tạm giữ, tạm giam; đề cao trách nhiệm và ý thức tuân thủ pháp luật, siết chặt kỷ cương, kỷ luật, quy chế làm việc, quy trình công tác. Thực hiện tốt công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong tất cả các khâu theo đúng quy định của pháp luật; chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các đối tượng trốn, tự sát, thông cung. Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả phối hợp chặt chẽ, hiệp đồng chiến đấu giữa Bộ Công an với các bộ, ban, ngành có liên quan trong công tác tạm giữ, tạm giam. Công tác nghiệp vụ cơ bản phải được chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả, đi vào thực chất. Thực hiện đúng, đầy đủ chế độ chính sách với can phạm, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần tác động tích cực đến tư tưởng của đối tượng. Tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục đối tượng… (xem thêm)
 
Toàn cảnh Hội nghị triển khai công tác quản lý tạm giữ, tạm giam năm 2023. 

 

Giữ vững bình yên nơi phên dậu của Tổ quốc
 
Tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Lai Châu (10/01/1953 – 10/01/2023) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba, Thượng tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an tỉnh Lai Châu phải đặc biệt quan tâm, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh uỷ ban hành Đề án triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị, huy động sức mạnh tổng hợp cả hệ thống chính trị của tỉnh trong thực hiện Nghị quyết. Tập trung xây dựng lực lượng Công an tỉnh Lai Châu trước hết hiện đại về con người, có bản lĩnh chính trị vững vàng, vững về pháp luật, giỏi về nghiệp vụ, làm chủ khoa học, công nghệ, sử dụng thành thạo các phương tiện, vũ khí được trang bị, sắc bén trong tham mưu, đề xuất và xử lý các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự; đi đôi với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật… (xem thêm)
 
Thừa uỷ quyền, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Công an tỉnh Lai Châu.

 

Nâng cao hiệu quả tham mưu chiến lược phục vụ công tác công an trong tình hình mới
 
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023 của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị đơn vị cần tập trung thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị và Đề án thành phần về xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt từ nay đến năm 2030. Nâng cao hiệu quả tham mưu chiến lược nói chung, nhất là chất lượng nghiên cứu lý luận, khoa học, đặc biệt đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác công an. Tiếp tục chú trọng nghiên cứu, kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược về an ninh, trật tự. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu về mặt lý luận, chiến lược, thể chế hóa thành những văn bản quy phạm pháp luật về nội dung cơ chế bảo vệ CAND, bảo vệ cán bộ, chiến sĩ trong công tác và chiến đấu để bổ sung vào Luật CAND sửa đổi... (xem thêm)
 
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023 của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an.

 

Lực lượng Công an nhân dân sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới
 
Tại Hội thảo khoa học cấp Bộ “Công tác công an trong phòng, chống dịch COVID-19 – một số vấn để lý luận và thực tiễn”, lãnh đạo Bộ yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch ứng phó với những thách thức của dịch bệnh COVID-19, các vấn đề liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật phát sinh trong tình hình hiện nay, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Cùng với đó, lực lượng y tế CAND cần chủ động tham mưu các giải pháp căn cơ, toàn diện về công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, đặc biệt là công tác chăm sóc, điều trị tích cực tại các cơ sở y tế CAND và cộng đồng… (xem thêm)
 
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cùng các đại biểu dự Hội thảo khoa học cấp Bộ “Công tác công an trong phòng, chống dịch COVID-19 – một số vấn để lý luận và thực tiễn”.

 

Công tác phòng cháy, chữa cháy phải lấy phòng ngừa là chính
 
Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo và mục tiêu đối với công tác PCCC, đã được khẳng định tại Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới... Trong công tác PCCC phải lấy phòng ngừa là chính, làm tốt công tác phòng cháy để giảm công tác chữa cháy. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy với phương châm: Lực lượng ở trong dân – Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ huy ở trong dân. Mục tiêu đối với công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ là phải ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Đề cao hơn ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân trong PCCC và cứu nạn, cứu hộ… (xem thêm)
 
 Toàn cảnh Hội nghị.

 

*Cũng trong tuần qua, các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã gặp mặt chúc Tết cán bộ Công an cấp cao hưu trí tại Thành phố Hồ Chí Minh; đến thăm, chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và gia đình các đồng chí cố lãnh đạo Bộ; thăm, chúc Tết Công an các đơn vị, địa phương...
 
 
Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website