Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 27/11 – 02/12/2022

03/12/2022
Lượt xem: 3377
Hoàn thiện pháp lý để triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 đúng tiến độ; Triển khai Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong Công an nhân dân (CAND); Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND; Khẳng định Chủ quyền không gian mạng, đáp ứng yêu cầu của thời đại và nghĩa vụ quốc gia; Phát động Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”… là những chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 27/11 – 02/12/2022.

Hoàn thiện pháp lý để triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 đúng tiến độ

Tổ công tác triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ tổ chức cuộc họp để đánh giá kết quá triển khai trong tháng 11/2022.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Bộ Công an khẳng định việc hoàn thiện pháp lý để triển khai các nhiệm vụ của Đề án đúng tiến độ, nhất là việc bỏ sổ hộ khẩu giấy từ ngày 01/01/2023 là vấn đề đặc biệt quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân. Đề nghị thành viên Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ trình Chính phủ ban hành trong tháng 12/2022.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp.


Đối với 02 dịch vụ công liên thông, gồm: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ Bảo hiểm Y tế cho trẻ dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng phí đã triển khai thành công tại thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam từ ngày 21/11/2022 đến 25/11/2022, Bộ Công an đề nghị Văn phòng Chính phủ phát huy vai trò chủ trì, phối hợp với Bộ Công an hướng dẫn thành phố Hà Nội và tỉnh Hà Nam giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai thí điểm. Tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm trong tháng 12/2022 trước khi nhân rộng trên địa bàn toàn quốc vào đầu tháng 01/2023. 

Đồng thời, đề nghị Bộ Y tế phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thống nhất mô hình kết nối, chia sẻ dữ liệu khám sức khỏe lái xe của các cơ sở y tế có đủ điều kiện nhằm phục vụ dịch vụ công cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tuyến. Bên cạnh đó, để triển khai sổ sức khỏe điện tử, Bộ Công an cũng đề nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ đạo mở dịch vụ khai thác thông tin khám chữa bệnh bằng bảo hiểm để hiển thị thông tin trên ứng dụng VneID, tạo tiện ích cho người dân; Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Bộ Công an ra văn bản hướng dẫn các cơ sở y tế truyền thông tin khám chữa bệnh của người dân lên cơ quan bảo hiểm xã hội...(xem thêm).
 

Triển khai Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong CAND

Đây là năm đầu tiên Bộ Công an triển khai Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong CAND. Theo đó, Bộ Công an giao Thanh tra Bộ - Cơ quan kiểm soát tài sản, thu nhập Bộ Công an phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các nhóm công tác, tiến hành các bước xác minh tài sản, thu thập một cách nghiêm túc, khách quan, công tâm và đúng quy định. Qua đó đánh giá việc thực hiện các quy định của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong CAND đối với tập thể và cá nhân trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản, thu nhập và giải trình biến động của tài sản, thu nhập hàng năm…(xem thêm).
 

Toàn cảnh buổi công bố Quyết định xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong CAND.Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND

Qua một năm triển khai, Đề án án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND đã được thực hiện thống nhất từ cấp Bộ đến cấp cơ sở với sự quyết tâm cao của thành viên Ban Chỉ đạo, của các đơn vị tham mưu và Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND. Bộ Công an là một trong năm đơn vị tiên phong trong cả nước tổ chức kỳ thi riêng để làm căn cứ tuyển sinh, qua đó thể hiện sự đổi mới, sáng tạo trong công tác tuyển sinh, tăng cường uy tín của các trường CAND trong hệ thống các cơ sở giáo dục đại học của cả nước.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo nói chung và công tác tuyển sinh CAND nói riêng, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Đề án số 04, trong đó bám sát chủ trương, định hướng của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cụ thể hóa vào các văn bản hướng dẫn trong việc tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 và những năm tiếp theo. (xem thêm).
 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.


Khẳng định Chủ quyền không gian mạng, đáp ứng yêu cầu của thời đại và nghĩa vụ quốc gia

Đây cũng là giá trị cốt lõi mà Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đề cập trong cuốn sách “Chủ quyền không gian mạng - Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia”. 

Bộ Công an chỉ đạo tổ chức Hội thảo bình luận khoa học về cuốn sách “Chủ quyền không gian mạng - Yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia” của Đại tướng, GS.TS Tô Lâm nhằm phân tích, làm nổi bật hơn các vấn đề đã được đề cập trong cuốn sách cũng như các vấn đề mới khác có liên quan, nhất là về cơ sở chính trị, pháp luật quốc tế và thực tiễn của bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; tuyên truyền, đấu tranh phản bác luận điệu sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng. Phân tích, làm rõ hơn bối cảnh quốc tế và trong nước, nhận diện rõ thời cơ, thách thức liên quan đến sự phát triển của không gian mạng; thực trạng và trách nhiệm, nghĩa vụ, cách thức bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng trong giai đoạn hiện nay, qua đó thấy được giá trị của cuốn sách đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và với công tác của lực lượng CAND nói riêng. (xem thêm).

Phát động Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống”

Bộ Công an phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam phát động Cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài “Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống” lần thứ V, giai đoạn 2022 – 2025. Đây cũng là một trong những hoạt động Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025).

Cuộc thi viết xoay quanh những chiến công của lực lượng CAND từ ngày đầu thành lập đến nay; phản ánh hình tượng người chiến sĩ CAND Việt Nam và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phản ánh về công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND, trong đó phản ánh đậm nét về công cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng CAND, nhất là đấu tranh với các loại tội phạm mới, tội phạm phi truyền thống trong giai đoạn hiện nay. (xem thêm).

Đấu tranh hiệu quả với hoạt động của tội phạm góp phần đảm bảo an ninh, trật tự

Tại cuộc hội ý nghiệp vụ đánh giá kết quả thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06/CP cụm địa bàn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải nhận thức đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng và chỉ đạo sâu sát quyết liệt hơn nữa việc thực hiện phòng, chống tội phạm đợt cao điểm, đánh giá đúng tình hình tội phạm thực tế xảy ra và thực hiện Đề án 06/CP; công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng phải gắn với Đề án 06/CP, góp phần phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Đồng thời, phải nắm được cơ cấu dân cư, cơ cấu tội phạm để đề ra giải pháp hiệu quả phòng ngừa tội phạm; đối với từng nhóm hành vi phạm tội chú ý phân tích độ tuổi, địa bàn, thời gian, tìm ra đặc trưng riêng của mỗi loại tội phạm để có giải pháp phù hợp.
 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi hội ý nghiệp vụ.


Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy chính quyền địa phương làm tốt công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm; chủ động nắm tình hình, rà soát, thống kê để triệt phá các băng nhóm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản; các đường dây sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy, vũ khí, vật liệu nổ, pháo và các hành vi vi phạm pháp luật khác. (xem thêm).

Triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2022 trong lực lượng Công an

Căn cứ Công văn số 6095/BYT-AIDS ngày 26/10/2022 của Bộ Y tế - Cơ quan Thường trực phòng, chống AIDS của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm về việc triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 với chủ đề “Chấm dứt dịch AIDS – Thanh niên sẵn sàng!”, trong tuần qua, Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2022 trong lực lượng Công an.

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Công an các đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch này để xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động hưởng ứng theo chức năng, nhiệm vụ được giao và phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương. Sau khi kết thúc “Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2022, Công an các đơn vị, địa phương tổng kết, báo cáo kết quả triển khai về Bộ trước ngày 15/12/2022 (qua Cục Y tế) để tống hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, ma túy, mại dâm, gian lận thương mại và hàng giả của Bộ Công an và Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website