Hỏi đáp trực tuyến

Kiến nghị về việc xây dựng đề án cho phạm nhân được học nghề, truyền nghề trong quá trình cải tạo lao động sản xuất ở trại giam

Người gửi: Cử tri tỉnh Lào Cai

Đề nghị Bộ Công an phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để thống nhất đề án cho phạm nhân được học nghề, truyền nghề trong quá trình cải tạo, lao động, sản xuất ở trại giam để có kế hoạch kiểm tra, sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề, tạo điều kiện cho số phạm nhân này có điều kiện tạo việc làm hoặc xin việc làm có thu nhập, sớm ổn định đời sống khi chấp hành xong án phạt tù.

Ngày hỏi: 05/01/2021 Lượt xem: 15995

Câu trả lời

Về vấn đề này, Bộ Công an trả lời như sau:

Theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự, việc tổ chức cho phạm nhân lao động vừa là quyền lợi, nghĩa vụ, vừa là yêu cầu bắt buộc trong thời gian chấp hành án phạt tù, mục đích chính là giáo dục, cải tạo phạm nhân thông qua lao động, học nghề từng bước trau dồi hành vi, nhân cách, đồng thời sản xuất ra của cải vật chất, góp phần nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho phạm nhân, tạo điều kiện để phạm nhân sau khi hết thời hạn chấp hành án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, việc truyền nghề, dạy nghề cho phạm nhân thông qua việc tổ chức cho phạm nhân lao động, học nghề được Bộ Công an rất quan tâm và chú trọng.


Để thực hiện tốt nhiệm vụ tổ chức lao động, đào tạo nghề, cấp chứng chỉ nghề cho phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, phòng ngừa tái phạm, Bộ Công an tiếp tục thực hiện một số công tác trọng tâm sau:

- Chỉ đạo Công an các địa phương chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đề ra các biện pháp, hình thức vận động các tổ chức kinh tế - xã hội, cộng đồng dân cư tham gia vào công tác tái hòa nhập cộng đồng cho phạm nhân, nhất là việc tạo điều kiện cho phạm nhân học nghề, được truyền nghề, cấp chứng chỉ hành nghề, xin việc làm...

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng và đề xuất Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực giáo dục, dạy nghề cho phạm nhân trong các trại giam trong giai đoạn tới. Nghiên cứu, từng bước xã hội hóa giáo dục nghề nghiệp nhằm huy động tối đa các nguồn lực tham gia đào tạo nghề và định hướng bố trí sử dụng nguồn nhân lực số phạm nhân sau khi chấp hành xong án phạt tù được lao động, học tập nhằm ổn định cuộc sống.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan (Thông tin, truyền thông, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội...) tổ chức nhiều đợt tuyên truyền, phổ biến và phối hợp tổ chức lao động, hướng nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề, dạy nghề, trang bị kiến thức cơ bản về nghề nghiệp, kỹ năng tìm kiếm việc làm ổn định đời sống cho phạm nhân, tránh tái phạm tội.

 

 

Người trả lời: Bộ Công an