Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bắc Giang

23/02/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Q05, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang

069.2589.407

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h

(Thứ 3, Thứ 5)

 1.  

Công an huyện Yên Dũng

Tiểu khu 2, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng

02043.870.358

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h

(Thứ 2, 5, 7)

 1.  

Công an huyện Sơn Động

Khu 3, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động

02043.886.105

 

 1.  

Công an huyện

Tân Yên

Xã Cao Thượng, huyện Tân Yên

02043.878.205

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h

(Thứ 4, Thứ 6)

 1.  

Công an huyện

Yên Thế

Số 25 - Phố Đề Nắm - TT Cầu Gồ - Yên Thế

0972.934.000

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h

(Thứ 5, Thứ 6)

 1.  

Công an huyện

Hiệp hòa

Thôn Đông Ngàn, xã Đức Thắng, Hiệp Hòa

02043.872.205

 1.  

Công an thành phố Bắc Giang

Số 06 Lý Thái Tổ, phường Trần Phú, TP Bắc Giang

0692.589.473

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h

(Thứ 2, 4, 5, 6)

 1.  

Công an huyện Việt Yên

Khu II, TT.Bích Động, Việt Yên, Bắc Giang

02043874205

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h

(Thứ 5, Thứ 6)

 1.  

Công an huyện Lục Ngạn

Khu Trần Phú - Thị trấn Chũ - Lục Ngạn - Bắc Giang

0972.693.205

(Đồng chí Nguyễn Thị Lan Phương)

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 17h

(Thứ 2 đến Thứ 7)

 1.  

Công an huyện Lạng Giang

Thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, Lạng Giang

02043.786.042

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 – 16h30

(Thứ 3, Thứ 6)

 1.  

Công an huyện Lục Nam

Phố Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

02043884205

Sáng: 7h00 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

(Thứ 2 đến Thứ 6)

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Đội Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh đối ngoại

Số Q5, Hoàng Quốc Việt, phường Xương Giang, TP

Bắc Giang

 

 

02043.551.987

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

(Thứ 2 đến sáng Thứ 7)

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

LQ05, đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang

069.2589.129

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

(Thứ 2 đến Thứ 6)

 1.  

Công an huyện Yên Dũng

Tiểu khu 2, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng

02043.763.115

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

(Thứ 3,5)

 1.  

Công an huyện Sơn Động

Khu 3, thị trấn An Châu, huyện Sơn Động

02043.886.105

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

(Thứ 2,4,6)

 1.  

Công an huyện Tân Yên

Xã Cao Thượng, huyện Tân Yên

02043.878.205

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

(Thứ 3,5)

 1.  

Công an huyện Yên Thế

Số 25 - Phố Đề Nắm - TT Cầu Gồ - Yên Thế

0988.113.289

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

(Thứ 3,5,7)

 1.  

Công an huyện Hiệp hòa

Thôn Đông Ngàn, xã Đức Thắng, Hiệp Hòa

02043.872.205

 1.  

Công an huyện Việt Yên

Khu II, TT.Bích Động,  Việt Yên, Bắc Giang

 

0987569343

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

(Thứ 3,5)

 1.  

Công an huyện Lục Ngạn

Khu Trần Phú - Thị trấn Chũ- Lục Ngạn - Bắc Giang

0979.101.390

 

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

(Thứ 2 đến Thứ 7)

 1.  

Công an huyện Lạng Giang

Thôn Toàn Mỹ, thị trấn Vôi, Lạng Giang

02043.881.514

Sáng: 7h30 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

(Thứ 2, 4, 6)

 1.  

Công an huyện Lục Nam

Phố Bình Minh, thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam,

tỉnh Bắc Giang

02043.884.205

Sáng: 7h00 - 11h30

Chiều: 13h30 - 16h30

(Thứ 2 đến Thứ 6)

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết