Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bắc Kạn

23/02/2021

STT

Tên cơ quan

Địa chỉ

Số điện thoại

Thời gian

làm việc

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

  1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Tổ 15, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

069.2549.320

Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần

  1.  

Công an thành phố Bắc Kạn

Tổ 9, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, Bắc Kạn

069.2549.250

  1.  

Công an huyện Chợ Mới

Tổ 7, Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

02093.864.679

  1.  

Công an huyện Ba Bể

Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

 

  1.  

Công an huyện Bạch Thông

Phố Nà Hái, thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn

 

  1.  

Công an huyện Chợ Đồn

Tổ 2A, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

 

  1.  

Công an huyện Pác Nặm

Thôn Nà Cooc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn

 

  1.  

Công an huyện Na Rì

Tổ Nhân dân Phố Mới, thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, Bắc Kạn

02093.886.238

  1.  

Công an huyện Na Rì

Khu 1, xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn

 

Quản lý xuất nhập cảnh

  1.  

Đội Quản lý xuất nhập cảnh, Phòng An ninh đối ngoại

Tổ 15, phường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

069.2549.123

Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và sáng thứ 7

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ

  1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

069.2549.151

Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết