Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Hòa Bình

24/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý chứng minh nhân dân, căn cước công dân

1

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trụ sở CA tỉnh Hòa Bình (phường Phương Lâm, TP Hòa Bình)

0692709177

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6

2

 Công an TP Hòa Bình

Đường Thịnh Lang, Tân Thịnh, TP Hòa Bình

0692709242

3

 Công an huyện Kỳ Sơn

Thị trấn Kỳ Sơn, huyện Kỳ Sơn

02183842114

4

 Công an huyện Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn

02183824114

02183605088

5

 Công an huyện Đà Bắc

Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc

02183827265

6

 Công an huyện Cao Phong

Thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong

02183844136

02183844984

7

 Công an huyện Tân Lạc

Thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc

02183834012

8

 Công an huyện Kim Bôi

Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi

02183871114

9

 Công an huyện Mai Châu

Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu

02183867213

10

 Công an huyện Lạc Sơn

Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

02183861115

11

 Công an huyện Yên Thủy

Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy

02183864109

12

 Công an huyện Lạc Thủy

Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy

02183874215

02183874866

Quản lý xuất nhập cảnh

13

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Trụ sở CA tỉnh Hòa Bình (phường Phương Lâm, TP Hòa Bình)

0692709110

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

14

Phòng Cảnh sát giao thông

Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, TP Hòa Bình

0692709999

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

15

 Công an huyện Lương Sơn

Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn

02183824114

16

 Công an huyện Đà Bắc

Thị trấn Đà Bắc, huyện Đà Bắc

   02183827586

17

 Công an huyện Tân Lạc

Thị trấn Mường Khến, huyện Tân Lạc

02183834012

18

 Công an huyện Kim Bôi

Thị trấn Bo, huyện Kim Bôi

02183871114

19

 Công an huyện Mai Châu

Thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu

02183867213

20

 Công an huyện Lạc Sơn

Thị trấn Vụ Bản, huyện Lạc Sơn

02183861115

21

 Công an huyện Yên Thủy

Thị trấn Hàng Trạm, huyện Yên Thủy

02183864109

22

 Công an huyện Lạc Thủy

Thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy

02183874215

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết