Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Lạng Sơn

25/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số 15, đường Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn

 

02053814748

 

Giờ hành chính

từ Thứ 2 đến Thứ 7

 1.  

Công an Thành phố Lạng Sơn

Số 1, đường Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn

0692569173

 1.  

Công an huyện Bắc Sơn

Số 66A, khối phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn

02053837068

 1.  

Công an huyện Bình Gia

Số 09, đường Trần Hưng Đạo, Khối phố 3, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia

02053836234

 1.  

Công an huyện Cao Lộc

Số 135, đường 3/2, Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc

02053862024

 1.  

Công an huyện Chi Lăng

Thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng

02053821608

 1.  

Công an huyện Đình Lập

Đường Hòa Bình, Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập

02053846749

 1.  

Công an huyện Hữu Lũng

Đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng

02053727034

 1.  

Công an huyện Lộc Bình

Khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình

02052216236

 1.  

Công an huyện Tràng Định

Số 193, đường Hoàng Văn Thụ, Khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định

02053886595

 1.  

Công an huyện Văn Quan

Số 319, phố Đức Hinh 1, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan

 

 1.  

Công an huyện Văn Lãng

Số 88, đường 13/10, Khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng

 

Quản lý xuất nhập cảnh

 

 1.  

Đội xuất cảnh - Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Số 12, Hoàng Văn Thụ, phường Chi Lăng,Tp Lạng Sơn

 

0692569244

 

Giờ hành chính

từ Thứ 2 đến Thứ 6

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Số 32, Trần Hưng Đạo, phường Chi Lăng, TP Lạng Sơn

 

0692569136

 

Giờ hành chính

từ Thứ 2 đến Thứ 7

 1.  

Công an Thành phố Lạng Sơn

Số 1, đường Trần Phú, phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn

0692569014

 1.  

Công an huyện Bắc Sơn

Số 66A, khối phố Trần Đăng Ninh, thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn

02053839888

 1.  

Công an huyện Bình Gia

Số 09, đường Trần Hưng Đạo, Khối phố 3, thị trấn Bình Gia, huyện Bình Gia

02053835055

 1.  

Công an huyện Cao Lộc

Số 135, đường 3/2, Khối 6, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc

02053860476

 1.  

Công an huyện Chi Lăng

Thôn Đông Mồ, xã Quang Lang, huyện Chi Lăng

02053720048

 1.  

Công an huyện Đình Lập

Đường Hòa Bình, Khu 3, thị trấn Đình Lập, huyện Đình Lập

02053846743

 1.  

Công an huyện Hữu Lũng

Đường 19/8, khu An Ninh, thị trấn Hữu Lũng

02053827757

 1.  

Công an huyện Lộc Bình

Khu Hòa Bình, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình

02052216165

 1.  

Công an huyện Tràng Định

Số 193, đường Hoàng Văn Thụ, Khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định

02053886116

 1.  

Công an huyện Văn Quan

Số 319, phố Đức Hinh 1, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan

 

02053830068

 1.  

Công an huyện Văn Lãng

Số 88, đường 13/10, Khu 1, thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng

02053880368

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết