Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Phú Thọ

26/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số 51, Đường Trần Phú, TP Việt Trì

0692.645.345

Giờ hành chính Thứ 2,3,4,7

 1.  

Công an TP Việt Trì

Đội 7, xã Trưng Vương, TP Việt Trì

02103.846387

Giờ hành chính Thứ 2 đến Thứ 6

 1.  

Công an thị xã Phú Thọ

Khu 10, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ

02103.820.192

Giờ hành chính Thứ 2, 3,7

 1.  

Công an huyện Thanh Ba

Khu 9, Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, Phú Thọ

02103.885.255

Giờ hành chính Thứ 2 và sáng Thứ 7

 1.  

Công an huyện Cẩm Khê

Khu 11, Thị trấn Sông Thao, huyện  Cẩm Khê

02106.268.164

Giờ hành chính Thứ 3, 7

 1.  

Công an huyện Đoan Hùng

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

02103.880.256

Giờ hành chính Thứ 2, 3, 7

 1.  

Công an huyện Hạ Hòa

Khu 8, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa

02103.883.123

Giờ hành chính Thứ 4, 5

 1.  

Công an huyện Lâm Thao

Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao

02106.259.532

Giờ hành chính Thứ 2, 7

 1.  

Công an huyện Phù Ninh

Khu Núi Voi, Thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh

02103.829.376

Giờ hành chính Thứ 5, 7

 1.  

Công an huyện Tam Nông

Khu 6, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông

02106.269094

Giờ hành chính Thứ 2, 3 và sáng Thứ 7

 1.  

Công an huyện Tân Sơn

Khu 9,  xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

 

02103.615.059

Giờ hành chính Thứ 2, 3, 7

 1.  

Công an huyện Thanh Sơn

Phố Hoàng Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn

0210.3873.217

Giờ hành chính Thứ 3,4,7

 1.  

Công an huyện Thanh Thủy

Khu 5, Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy

02103.877.047

Giờ hành chính Thứ 3,4,7

 

 1.  

Công an huyện Yên Lập

Khu Tân An 2, Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập

02103.870.113

Giờ hành chính Thứ 6, 7

Quản lý xuất nhập cảnh

 

 1.  

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Số 51, Đường Trần Phú, TP Việt Trì

0692.645.166

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 7

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

 

Số 3651, đường Hùng Vương, khu 1B, phường Vân Phú, TP Việt Trì

069.2645.156

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6

 1.  

Công an Thị xã Phú Thọ

 

Khu 10, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ

02106.260.144

 

 

Giờ hành chính Thứ 4, 5

 1.  

Công an huyện Thanh Ba

 

Khu 9, Thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba

02103.885.255

 1.  

Công an huyện Cẩm Khê

Khu 11, Thị trấn Sông Thao, huyện  Cẩm Khê, Phú Thọ

02103.889.158

 1.  

Công an huyện Đoan Hùng

 

Thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng

02103.880.256

Giờ hành chính Thứ 2, 4

 1.  

Công an huyện Hạ Hòa

 

Khu 8, thị trấn Hạ Hòa, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ

02103.883.123

Giờ hành chính Thứ 2,3

 1.  

Công an huyện Lâm Thao

Lâm Thao

Khu Lâm Thao, Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao

02106.259534

Giờ hành chính thứ 4, 5

 1.  

Công an huyện Phù Ninh

 

Khu Núi Voi, Thị trấn Phong Châu, Phù Ninh, Phú Thọ

02103.829.376

 

Giờ hành chính Thứ 3, 4

 1.  

Công an huyện Tam Nông

 

Khu 6, thị trấn Hưng Hóa, huyện Tam Nông

02106.269.095

 1.  

Công an huyện Tân Sơn

 

Khu 9, xã Tân Phú, huyện Tân Sơn

02103.615.059

Giờ hành chính Thứ 4

 1.  

Công an huyện Thanh Sơn

 

Phố Hoàng Sơn, Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn

0210.3873.217

 1.  

Công an huyện Thanh Thủy

Khu 5, Thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy

02103.877.047

Giờ hành chính Thứ 5

 1.  

Công an huyện Yên Lập

 

KhuTân An 2, Thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập

02103.870.113

Giờ hành chính Thứ 3, 4

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết