Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Quảng Ngãi

29/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

509 Quang Trung, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi

0255.3718245

0255.3715119

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

 1.  

Công an thành phố Quảng Ngãi

Phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi

069.4309651

 1.  

Công an huyện Bình Sơn

Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn

069.4309630

 1.  

Công an huyện Sơn Tịnh

Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh

0255.3671557

 1.  

Công an huyện Tư Nghĩa

Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa

0255.2218427

 1.  

Công an huyện Mộ Đức

Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức

0255.3761373

 1.  

Công an huyện Đức Phổ

Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ

0255.3974189

 1.  

Công an huyện Nghĩa Hành

Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành

0255.3961478

 1.  

Công an huyện Ba Tơ

Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ

0255.3891657

 1.  

Công an huyện Minh Long

Xã Long Hiệp, huyện Minh Long

0255.3866717

 1.  

Công an huyện Sơn Hà

Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà

0255.3864994

 1.  

Công an huyện Sơn Tây

Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây

0255.3868786

 1.  

Công an huyện Trà Bồng

Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng

0255.3865181

 1.  

Công an huyện Tây Trà

Xã Trà Phong, huyện Tây Trà

0255.3870137

 1.  

Công an huyện Lý Sơn

Xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn

0255.3867696

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

201 Trần Hưng Đạo, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi

0255.3731777

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

403 Lê Lợi, phường Nghĩa Lộ, TP Quảng Ngãi

0255.3828898

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

 1.  

Công an huyện Bình Sơn

Thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn

069.4309634

 1.  

Công an huyện Sơn Tịnh

Xã Tịnh Hà, huyện Sơn Tịnh

0255.3842629

 1.  

Công an huyện Tư Nghĩa

Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa

0255.2218429

 1.  

Công an huyện  Mộ Đức

Thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức

0255.3761378

 1.  

Công an huyện Đức Phổ

Thị trấn Đức Phổ, huyện Đức Phổ

0255.3858707

 1.  

Công an huyện Nghĩa Hành

Thị trấn Chợ Chùa, huyện Nghĩa Hành

0255.3961779

 1.  

Công an huyện Ba Tơ

Thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ

0255.3891658

 1.  

Công an huyện Minh Long

Xã Long Hiệp, huyện Minh Long

0255.3866717

 1.  

Công an huyện Sơn Hà

Thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà

0255.3882153

 1.  

Công an huyện Sơn Tây

Xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây

0255.3868006

 1.  

Công an huyện Trà Bồng

Thị trấn Trà Xuân, huyện Trà Bồng

0255.3871206

 1.  

Công an huyện Tây Trà

Xã Trà Phong, huyện Tây Trà

0255.3870137

 1.  

Công an huyện Lý Sơn

Xã An Vĩnh, huyện Lý Sơn

0255.3867696

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết