Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Sơn La

29/03/2021

1. CÔNG AN THÀNH PHỐ SƠN LA

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Công an thành phố Sơn La

Số 189, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La

0692.680.164

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

- Sáng từ 07h30 đến 11h30

- Chiều từ 13h30 đến 17h00

 1.  

Công an huyện Mai Sơn

Trung tâm hành chính công UBND huyện, Tiểu khu 4, thị trấn Hát Lót, Mai Sơn

02123.844.520

 1.  

Công an huyện Mộc Châu

Tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu

02123.866.075

 1.  

Công an huyện Vân Hồ

Bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ

02123.901.858

 1.  

Công an huyện Yên Châu

Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu

 

 1.  

Công an huyện Bắc Yên

Tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên

02123.860.943

 

 1.  

Công an huyện Phù Yên

Khối 5, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên

02123.864.894

 1.  

Công an huyện Mường La

Tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

02123.864.894

Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4

- Sáng từ 7h30 đến 11h30

- Chiều từ 13h30 đến 17h00

 1.  

Công an huyện Thuận Châu

Tiểu khu 17, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu

02123.848.001

 1.  

Công an huyện Quỳnh Nhai

Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh  Nhai

0212.3833.671

 

 1.  

Công an huyện Sông Mã

Công an huyện Sông Mã, tổ 12, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã

0212.3836.487

 1.  

Công an huyện Sộp Cộp

Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, huyện Sộp Cộp

0212.3878.780

 1.  

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Sơn La, Số 01, đường Tô Hiệu, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La

 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

- Sáng từ 7h30 đến 11h30

- Chiều từ 13h30 đến 17h00

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Số 678, đường Lê Duẩn, Tổ 5, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La

0692.680.274

02123.852.085

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

- Sáng từ 7h30 đến 11h30

- Chiều từ 13h30 đến 17h00

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Bản Pá Uôn, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh Nhai

 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

- Sáng từ 7h30 đến 11h30

- Chiều từ 13h30 đến 17h00

 1.  

Công an huyện Mai Sơn

Tiểu khu 2, thị trấn Hát Lót, huyện Mai Sơn

02123.843.113

 1.  

Công an huyện Mộc Châu

Tiểu khu 4, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu

02123766858

 1.  

Công an huyện Vân Hồ

Bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ

02123.901.899

 1.  

Công an huyện Yên Châu

Tiểu khu 3, thị trấn Yên Châu, huyện Yên Châu

 

Thứ 3 và Thứ 5 hàng tuần

- Sáng từ 7h30 đến 11h30

- Chiều từ 13h30 đến 17h00

 1.  

Công an huyện Bắc Yên

Tiểu khu 3, thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên

02123.860.943

 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

- Sáng từ 7h30 đến 11h30

- Chiều từ 13h30 đến 17h00

 1.  

Công an huyện Phù Yên

Khối 5, thị trấn Phù Yên, huyện Phù Yên

02123.864.207

 1.  

Công an huyện Mường La

Tiểu khu 3, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La

02123.830.945

 1.  

Công an huyện Thuận Châu

Tiểu khu 17, thị trấn Thuận Châu, huyện Thuận Châu

02123.848.141

 1.  

Công an huyện Quỳnh Nhai

Xóm 1, xã Mường Giàng, huyện Quỳnh  Nhai

0212.3833.727

 1.  

Công an huyện Sông Mã

Công an huyện Sông Mã, tổ 12, thị trấn Sông Mã, huyện Sông Mã

0212.3836.194

 1.  

Công an huyện Sốp Cộp

Bản Nà Lốc, xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp

0212.3878.668

 
Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết