Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Tuyên Quang

05/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đường 17 tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

069.2529.184

Thứ 2 đến sáng Thứ 7

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

 

 1.  

Công an thành phố Tuyên Quang

Đường 17 tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

02073.822.657

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

 

 1.  

Công an huyện Yên Sơn

Thôn Đồng Trằm, xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

 

 1.  

Công an huyện Chiêm Hóa
 

Tổ Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

02073.851.120

 1.  

Công an huyện Hàm Yên

Tổ dân phố Cống Đôi, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên

0273.542.337

 1.  

Công an huyện Na Hang

Tổ dân phố 3, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

 

 1.  

Công an huyện Lâm Bình

Thôn Bản Khiển, xã Lăng Can, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

02073.868.113

 1.  

Công an huyện Sơn Dương

Tổ dân phố Cơ Quan, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

069.2526.617

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh

Đường 17 tháng 8, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

02073.816.227

Thứ 2 đến Thứ 7.

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Số 01, đường Trường Chinh, tổ 17, phường Phan Thiết, thành phố Tuyên Quang

069.2529.378

Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng: 7h00-11h30

Chiều: 13h30-17h00

 

 1.  

Công an huyện Chiêm Hóa.

Tổ Vĩnh Tiến, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang

02073.851.120

 1.  

Công an huyện Hàm Yên.

Tổ dân phố Cống Đôi, thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên

0273.542.337

 1.  

Công an huyện Na Hang.

Tổ dân phố 3, thị trấn Na Hang, huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang

 

 1.  

Công an huyện Sơn Dương.

Tổ dân phố Cơ Quan, thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

069.2526.601

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết