Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Vĩnh Phúc

05/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ

ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

1

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Xã Thanh Trù, Vĩnh Yên

069.2621266

Các ngày trong tuần (trừ Chủ Nhật)

2

Công an thành phố Vĩnh Yên

Phường Ngô Quyền, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

069.2621232

Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 trong tuần

3

Công an thành phố Phúc Yên

Phường Hùng Vương, Phúc Yên

0211.3869213

Các buổi sáng trong tuần (trừ Thứ 2 và Chủ Nhật)

4

Công an huyện Bình Xuyên

Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên

069.2621321

Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 trong tuần (trừ Thứ 5 và Chủ Nhật)

5

Công an huyện Tam Đảo

Xã Hợp Châu, Tam Đảo

0211.3853864

Các buổi sáng trong tuần (từ Thứ 2 đến Thứ 7)

6

Công an huyện Vĩnh Tường

Thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Tường

0211.3839120

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 trong tuần

7

Công an huyện Yên Lạc

Thị trấn Yên Lạc, Yên Lạc

069.2621746

Các buổi sáng từ Thứ 2 đến Thứ 7 trong tuần

8

Công an huyện Lập Thạch

Thị trấn Lập Thạch, Lập Thạch

069.2621906

Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7 trong tuần (trừ Thứ 6, Chủ Nhật)

9

Công an huyện Sông Lô

Thị trấn Tam Sơn, Sông Lô

0211.3638638

Các buổi sáng từ Thứ 2 đến Thứ 7 trong tuần (trừ Thứ 6, Chủ Nhật)

10

Công an huyện Tam Dương

Xã Đạo Tú, Tam Dương

0211.3833255

Các buổi sáng từ Thứ 2 đến Thứ 7 (trừ Thứ 5, Chủ Nhật)

Quản lý xuất nhập cảnh

11

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Xã Thanh Trù, Vĩnh Yên

069.2621072

Các ngày trong tuần (trừ Chủ Nhật)

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

12

Phòng Cảnh sát giao thông

Phường Khai Quang, Vĩnh Yên

069.2621138

Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

13

Công an thành phố Phúc Yên

Phường Hùng Vương, Phúc Yên

069.3869213

Các ngày Thứ 2,4,6 trong tuần

14

Công an huyện Bình Xuyên

Thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên

069.2621321

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

15

Công an huyện Tam Đảo

Xã Hợp Châu, Tam Đảo

0211.3853864

Các ngày Thứ 3 và Thứ 5 trong tuần

16

Công an huyện Vĩnh Tường

Thị trấn Vĩnh Tường, Vĩnh Tường

0211.3839120

Các buổi sáng Thứ 2,4 và 6 trong tuần

17

Công an huyện Yên Lạc

Thị trấn Yên Lạc, Yên Lạc

069.2621746

Các ngày Thứ 2,4,6 trong tuần

18

Công an huyện Lập Thạch

Thị trấn Lập Thạch, Lập Thạch

069.2621906

Các buổi sáng Thứ 2,4 và 6 trong tuần

19

Công an huyện Sông Lô

Thị trấn Tam Sơn, Sông Lô

0211.3638638

Tất cả các ngày trong tuần

20

Công an huyện Tam Dương

Xã Đạo Tú, Tam Dương

0211.3833255

Các ngày Thứ 3 và Thứ 5 trong tuần

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết