Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bắc Ninh

24/02/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

14 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh

0692609388

Đã phân cấp về cấp huyện

 1.  

Công an thành phố Bắc Ninh

Số 90 Ngô Gia Tự, Suối Hoa, TP Bắc Ninh

0692609602

 

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

 1.  

Công an thị xã Từ Sơn

18 Lý Thái Tổ, phường Tân Hồng, thị xã Từ Sơn

02223831525

 1.  

Công an huyện Tiên Du

82 đường Nguyễn Đăng Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du

02223838004

 1.  

Công an huyện Yên Phong

Khu đô thị mới, Thị trấn Chờ, huyện Yên Phong

02223891576

 1.  

Công an huyện Quế Võ

Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ

02223863205

 1.  

Công an huyện Thuận Thành

Phố Mới, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành

02223771706

 1.  

Công an huyện Lương Tài

Tân Dân, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02223867205

 1.  

Công an huyện Gia Bình

Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

02223556286

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

14 Lý Thái Tổ, TP Bắc Ninh

0692609349

Các ngày trong tuần và sáng thứ 7

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

(đăng ký xe của địa bàn TP Bắc Ninh)

Hòa Đình, Võ Cường, TP Bắc Ninh

02223822405

Các ngày trong tuần và sáng Thứ 7

 1.  

Công an thị xã Từ Sơn

18 Lý Thái Tổ, Tân Hồng, Từ Sơn

02223831525

Từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

 1.  

Công an huyện Tiên Du

82, đường Nguyễn Đăng Đạo, thị trấn Lim, huyện Tiên Du

02223710289

 1.  

Công an huyện Yên Phong

Khu đô thị mới, thị trấn Chờ, huyện Yên Phong

02223891576

 1.  

Công an huyện Quế Võ

Thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ

02223863205

 1.  

Công an huyện Thuận Thành

Phố Mới, thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành

02223771704

 1.  

Công an huyện Lương Tài

Tân Dân, thị trấn Thứa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

02223867205

 1.  

Công an huyện Gia Bình

Thị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh

02223556286

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết