Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bình Phước

25/02/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số 12, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành Phố Đồng Xoài

069.3466412

- Từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: 7h00 - 11h00’

+ Chiều: 13h30’ - 17h00’

- Thứ 7: 7h00 - 11h00’

 1.  

 Công an TP Đồng Xoài

1167, Phú Riềng Đỏ, Kp Phú Thanh, phường Tân Phú, TP Đồng Xoài

0271.3881860

- Từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: 7h00 - 11h00’

+ Chiều: 13h30’ - 17h00’

 1.  

Công an thị xã Bình Long

Số 01, Phạm Ngọc Thạch, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long

0271.3666314

- Từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: 7h00 - 11h00’

+ Chiều: 13h30’ - 17h00’

- Thứ 7: 7h00 - 11h00’

 1.  

 Công an thị xã Phước Long

Đường Cách mạng Tháng 8, phường Long Thủy, thị xã Phước Long

0271.3778231

- Từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: 7h00 - 11h00’

+ Chiều: 13h30’ - 17h00’

 1.  

 Công an huyện Đồng Phú

Khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

0271.3832157

 1.  

 Công an huyện Chơn Thành

Tổ 9, khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

 

0271.3668323

- Từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: 7h30 - 11h30’

+ Chiều: 13h30’ - 17h00’

- Thứ 7: 7h30 - 11h30’

 1.  

 Công an huyện Hớn Quản

Khu phố I, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản

0271.3632626

0271.3708118

- Từ thứ 2 đến thứ 4

+ Sáng: 7h30’ - 11h00’

+ Chiều: 13h30’ - 16h30’

 1.  

 Công an huyện Lộc Ninh

Khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

0271.3568930

- Từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: 7h00 - 11h00’

+ Chiều: 13h30’ - 17h00’

- Thứ 7: 7h00’ - 11h30’

 1.  

Công an huyện Phú Riềng

Thôn 1, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng

0271.3737989

- Từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: 7h15’ - 11h15’

+ Chiều: 13h15’ - 17h15’

 1.  

Công an huyện Bù Gia Mập

Đường ĐT 760, thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

0271.3727023

- Từ thứ 3 đến thứ 6

+ Sáng: 7h00 - 11h00’

+ Chiều: 13h30’ - 17h00’

- Thứ 7: 7h30 - 11h30’

 1.  

Công an huyện Bù Đăng

Khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

0271.3974259

- Từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: 7h00 - 11h00’

+ Chiều: 13h30’ - 17h00’

 1.  

Công an huyện Bù Đốp

Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp

0271.3563039

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Đội Quản lý xuất nhập cảnh - Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Bình Phước

Số 12, Trần Hưng Đạo, phường Tân Phú, thành Phố Đồng Xoài

- 069.346 7200

- Fax: 02713.870.120

 

- Từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: 7h00 - 11h30’

+ Chiều: 13h30’ - 17h00’

- Thứ 7: 7h00 - 11h30’

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bình Phước

Số 12, Trần Hưng Đạo, Phường Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

069.3466711

- Từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: 07h00’ - 11h00’

+ Chiều: 13h30’ - 17h00’

- Thứ 7: 7h00’ - 11h00’

 1.  

Công an thị xã Bình Long

Số 01, Phạm Ngọc Thạch, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long

0271.3666314

- Từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: 7h00 - 11h00’

+ Chiều: 13h30’ - 17h00’

 1.  

Công an thị xã Phước Long

Đường Cách mạng Tháng 8, phường Long Thủy, thị xã Phước Long

0271.3778231

 1.  

Công an huyện Đồng Phú

Khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú

0271.3832157

 1.  

 Công an huyện Chơn Thành

Khu phố Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành

0271.3660979

 

- Từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: 7h30 - 11h30’

+ Chiều: 13h30’ - 17h00’

- Thứ 7: 7h30 - 11h30’

 1.  

Công an huyện Hớn Quản

Khu phố I, thị trấn Tân Khai, huyện Hớn Quản

0271.3632171

- Từ thứ 2 đến thứ 4

+ Sáng: 7h30’ - 11h00’

+ Chiều: 13h30’ - 16h30’

 1.  

Công an huyện Lộc Ninh

Khu phố Ninh Thịnh, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh

0271.3568930

- Từ thứ 2 đến thứ 6

+ Sáng: 7h00 - 11h00’

+ Chiều: 13h30’ - 17h00’

 1.  

Công an huyện Bù Gia Mập

Đường ĐT 760, thôn Tân Lập, xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập

0271.3727072

 1.  

Công an huyện Bù Đăng

Khu Đức Lập, thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng

0271.3974259

 1.  

Công an huyện Bù Đốp

Thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp

0271.3503113

 
Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết