Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Cà Mau

26/02/2021

STT

Tên cơ quan

Địa chỉ

Số điện thoại

Thời gian

làm việc

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Cà Mau

Số 43, đường Hùng Vương, phường 5, thành phố Cà Mau

0693.809078

0693.809014

Theo giờ hành chính

 1.  

Công an thành phố Cà Mau

Số 2, đường Đinh Tiên Hoàng, phường 1, thành phố Cà Mau

02903.831141

02903.822555

 1.  

Công an huyện Trần Văn Thời

Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời

02903.895009

02903.896570

 1.  

Công an huyện U Minh

Khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh

02903. 863.888

02903.863.046

 1.  

Công an huyện Phú Tân

Ấp Cái Đôi Vàm, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

02903.889880

02903.782615

 1.  

Công an huyện Thới Bình

Đường 19/5, khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình

02903.860059

02903.610302

 1.  

Công an huyện Cái Nước

Khóm 2, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước

02903.883530

02903.884327

 1.  

Công an huyện Đầm Dơi

Đường Trần Ngọc Hy, khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi

02903.858074

02903.856722

 1.  

Công an huyện Ngọc Hiển

Khóm 8, thị trấn Gạch Rốc, huyện Ngọc Hiển

02903.719019

02902.214264

 1.  

Công an huyện Năm Căn

Số 212, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 6, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

02903.877110

02903.218410

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng An ninh đối ngoại, Công an tỉnh Cà Mau

Số 47, đường Bùi Thị Trường, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau

0693.809292

0693.831877

Theo giờ hành chính

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Cà Mau

Số 71, đường Phan Ngọc Hiển, khóm 3, phường 5, thành phố Cà Mau

02903.831214

Theo giờ hành chính

 1.  

Công an huyện Trần Văn Thời

Khóm 1, thị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần Văn Thời

02903.895009

02903.896570

 1.  

Công an huyện U Minh

Khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh

02903. 863.888

02903.863.046

 1.  

Công an huyện Phú Tân

Ấp Cái Đôi Vàm, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân

02903.889880

02903.782615

 1.  

Công an huyện Thới Bình

Đường 19/5, khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình

02903.860059

02903.610302

 1.  

Công an huyện Cái Nước

Khóm 2, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước

02903.883530

02903.884327

 1.  

Công an huyện Đầm Dơi

Đường Trần Ngọc Hy, khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi

02903.858074

02903.856722

 1.  

Công an huyện Ngọc Hiển

Khóm 8, thị trấn Gạch Rốc, huyện Ngọc Hiển

02903.719019

02902.214264

 1.  

Công an huyện Năm Căn

Số 212, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 6, thị trấn Năm Căn, huyện Năm Căn

02903.877110

02903.218410

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết