Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Đồng Tháp

05/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

246 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh

0693620264

7h30 – 11h30

13h30 – 17h

Thứ 2 đến Thứ 6

 1.  

Công an thành phố Cao Lãnh            

260 Nguyễn Thái Học, Phường 4, thành phố Cao Lãnh

0693620454, 02773851354

 1.  

Công an thị xã Hồng Ngự               

Đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự

0693620952, 02773837074

 1.  

Công an huyện Hồng Ngự                

Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

0693620953, 02773564600 

 1.  

Công an huyện Tân Hồng                

366 Nguyễn Huệ, Khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng. 

0693620954, 02773830022.  

 1.  

Công an huyện Tam Nông                

Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông

0693620955, 02773827224

 1.  

Công an huyện Thanh Bình              

144 Quốc lộ 30, khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình

0693620956, 02773833118  

 1.  

Công an huyện Tháp Mười               

Đường Hùng Vương, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

0693620957, 02773824828

 1.  

Công an huyện Cao Lãnh                

286 Nguyễn Trãi, khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh

0693620958, 02773822131 

 1.  

Công an huyện Lấp Vò                                 

Quốc lộ 80, khóm Bình Thạnh 1, thị trấp Lấp Vò, huyện Lấp Vò

0693620959, 02773845160

 1.  

Công an huyện Lai Vung                               

242 Tỉnh lộ 851, khóm 2, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung 

0693620960, 02773848251 

 1.  

Công an huyện Châu Thành                             

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành

0693620961, 02773840043

Quản lý xuất nhập cảnh

13

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh                            

16 Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh

0693620172

7h30 – 11h30

13h30 – 17h

Thứ 2 đến Thứ 6

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

14

Phòng Cảnh sát giao thông               

246 Lê Đại Hành, phường Mỹ Phú, thành phố Cao Lãnh

0693620264

7h30 – 11h30

13h30 – 17h

Thứ 2 đến Thứ 6

15

Công an thành phố Sa Đéc                

135 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, thành phố Sa Đéc

0693620951, 02773861715

16

Công an thị xã Hồng Ngự                 

Đường Trần Phú, phường An Lộc, thị xã Hồng Ngự

0693620952, 02773837074

17

Công an huyện Hồng Ngự                  

Khóm Thượng 1, thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự

0693620953, 02773564600

18

Công an huyện Tân Hồng                  

366 Nguyễn Huệ, Khóm 3, thị trấn Sa Rài, huyện Tân Hồng

0693620954, 02773830022  

19

Công an huyện Tam Nông                  

Đường Võ Văn Kiệt, Khóm 5, thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông 

0693620955, 02773827224

20

Công an huyện Thanh Bình                

144 Quốc lộ 30, khóm Tân Đông B, thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình

0693620956, 02773833118

21

Công an huyện Tháp Mười                 

Đường Hùng Vương, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười

0693620957, 02773824828 

22

Công an huyện Cao Lãnh                  

286 Nguyễn Trãi, khóm Mỹ Thới, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh

0693620958, 02773822131

23

Công an huyện Lấp Vò                    

Quốc lộ 80, khóm Bình Thạnh 1, thị trấp Lấp Vò, huyện Lấp Vò

0693620959, 02773845160

24

Công an huyện Lai Vung                  

Số 242, Tỉnh lộ 851, khóm 2, thị trấn Lai Vung, huyện Lai Vung

0693620960, 02773848251 

25

Công an huyện Châu Thành                            

Khóm Phú Hòa, thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành

0693620961, 02773840043

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết