Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Gia Lai

05/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Công an TP Pleiku

Số 81 Hùng Vương, Tây Sơn,  Pleiku (Bộ phận một cửa liên thông hiện đại TP Pleiku)

 

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Từ Thứ 2 đến Thứ 6)

 1.  

 Công an thị xã Ayun Pa

Số 63 Nguyễn Huệ, Đoàn Kết,  Ayun Pa, (Bộ phận một cửa liên thông hiện đại thị xã Ayun Pa)

 

 1.  

 Công an thị xã An Khê

Số 585, Quang Trung, Tây Sơn,  An Khê

 

 1.  

 Công an huyện Kbang

Số 256 Quang Trung, Kbang

0269.834210

0694.329065

 1.  

 Công an huyện Kông Chro

Số 210 Nguyễn Huệ, Kông Chro, Kông Chro

 

 1.  

 Công an huyện Đak Pơ

Tổ dân phố 2, Đak Pơ, Đak Pơ.

0694.329119

Sáng Thứ 7 hàng tuần

 1.  

 Công an huyện Đak Pơ

Bộ phận một cửa UBND huyện Đak Pơ (Tổ dân phố 2, Đak Pơ, Đak Pơ,  Gia Lai.)

 

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Thứ 4,5 hàng tuần)

 1.  

 Công an huyện Mang Yang

Tổ 4, Kon Dơng, Mang Yang

0269.3839306

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Từ Thứ 2 đến Thứ 6)

 1.  

 Công an huyện Đak Đoa

Số 190 Nguyễn Huệ, Đak Đoa, Đak Đoa

0694.329029

 1.  

 Công an huyện Chư Pah

Số 136 Hùng Vương, Phú Hòa, Chư Pah

0269.3845512

 1.  

 Công an huyện Ia Grai

Số 275 Hùng Vương, Ia Kha, Ia Grai

0269.3844325

 1.  

 Công an huyện Đức Cơ

Bộ phận một cửa UBND huyện Đức Cơ

0393.839820

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Thứ 2, 3 hàng tuần)

 1.  

 Công an huyện Chư Prông

Làng Bò, Chư Prông, Chư Prông.

 

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Từ Thứ 2 đến Thứ 6)

 1.  

 Công an huyện Chư Sê

Số 29 Đường 17 tháng 3, Chư Sê,  Gia Lai

0694.329772

0694.329773

 1.  

 Công an huyện Chư Pưh

Thôn Hòa Tín, Nhơn Hòa Chư Pưh

0269.3850115

 1.  

 Công an huyện Phú Thiện

Tổ dân phố 4, Phú Thiện, Phú Thiện

 

 1.  

 Công an huyện Ia Pa

Thôn Kim Năng, Ia Mrơn, Ia Pa

 

 1.  

 Công an huyện Krông Pa

Số 228 Hùng Vương, Phú Túc, Krông

 

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Từ Thứ 2 đến Thứ 6

và sáng Thứ 7)

 1.  

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Số 09 Lý Thái Tổ, Pleiku

0694.329130

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Từ Thứ 2 đến Thứ 5;

Thứ 6, 7 làm việc buổi sáng)

 

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Đội quản lý xuất nhập cảnh Phòng Xuất nhập cảnh

Số 267A Trần Phú, Pleiku

069.4329251

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7)

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

 Công an thị xã Ayun Pa

Số 98 Trần Quốc Toản, Đoàn Kết, Ayun Pa

 

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Từ Thứ 2 đến Thứ 6)

 1.  

 Công an thị xã An Khê

Số 591 Quang Trung, Tây Sơn, An Khê

 

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Từ Thứ 2,4,6 hàng tuần)

 1.  

 Công an huyện Kbang

Số 256 Quang Trung, Kbang

0269.3834210

0694.329066

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Từ Thứ 2 đến Thứ 6)

 1.  

 Công an huyện Kông Chro

Số 210 Nguyễn Huệ, Kông Chro, huyện Kông Chro

0349933611

 1.  

 Công an huyện Đak Pơ

Tổ dân phố 2, Đak Pơ, Đak Pơ.

0694.329918

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Từ Thứ 4, 6 hàng tuần)

 1.  

 Công an huyện Mang Yang

Tổ 4, Kon Dơng, Mang Yang

0269.3839306

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Từ Thứ 2 đến Thứ 6)

 1.  

 Công an huyện Đức Cơ

Tổ dân phố 7, Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai

0269.6516668

 1.  

 Công an huyện Chư Sê

Số 29 Đường 17 tháng 3, Chư Sê, Chư Sê

069.4329770

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Từ Thứ 5 hàng tuần)

 1.  

 Công an huyện Chư Pưh

Thôn Hòa Tín, Nhơn Hòa, Chư Pưh

0269.3850115

Thứ 2,4,6 từ 07h đến 11h

Thứ 3,5 từ 13h đến 17h

 1.  

 Công an huyện Phú Thiện

Tổ dân phố 4, Phú Thiện, Phú Thiện

 

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Từ Thứ 2 đến Thứ 6)

 1.  

 Công an huyện Ia Pa

Thôn Kim Năng, Ia Mrơn, Ia Pa, Gia Lai

 

 1.  

 Công an huyện Krông Pa

Số 228 Hùng Vương, Phú Túc, Krông Pa

 

 1.  

Đội Đăng ký, quản lý phương tiện Phòng Cảnh sát giao thông

267A Trần Phú, Pleiku

0269.4329252

Sáng: Từ 07h đến 11h

Chiều: Từ 13h đến 17h

(Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7)

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết