Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Khánh Hòa

24/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ

ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số 37 Lê Quý Đôn, Tân Lập, Nha Trang

0694401385

Giờ hành chính các ngày Thứ 3, 4 và buổi sáng các ngày Thứ 5, 6, 7

 1.  

 Công an thành phố Cam Ranh

Số 04 Phạm Hùng, thành phố Cam Ranh

02583.861669

0694403621

Giờ hành chính Thứ 4, 5 và sáng Thứ 7 hàng tuần

 1.  

 Công an thị xã Ninh Hòa

Đường 16/7, Ninh Hiệp, Ninh Hòa

02583.361099

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

 1.  

 Công an huyện Khánh Vĩnh

Số 47, Lê Hồng Phong, thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh

 

02583.790050

Giờ hành chính Thứ 3 và Thứ 5

 1.  

 Công an huyện Khánh Sơn

Số 04 Lê Duẩn, Khánh Sơn

02583.869 518

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 6

 1.  

 Công an huyện Cam Lâm

Đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Cam Đức, Cam Lâm

02583.983409

Giờ hành chính Thứ 5 và sáng Thứ 7

 1.  

 Công an huyện Diên Khánh

Số 128 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, Diên Khánh

02583.503007

Giờ hành chính Thứ 3, Thứ 5

 1.  

 Công an huyện Vạn Ninh

Số 471 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh

02583.910809

Giờ hành chính Thứ 3, 5 và sáng Thứ 7

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Số 47 Lý Tự Trọng, Lộc Thọ, Nha Trang

 

0694401320

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Số 14 Võ Văn Ký, Phương Sài, Nha Trang

02583.822116

Làm việc giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 7

Lịch tiếp dân các ngày Thứ 2, 4, 5, 7

 1.  

Công an thành phố Cam Ranh

Số 04 Phạm Hùng, Cam Phú, Cam Ranh

02583.861914

069.4403629

Giờ hành chính ngày Thứ 3, 5 hàng tuần

 1.  

Công an thị xã Ninh Hòa

Đường 16/7, Ninh Hiệp, Ninh Hòa

02583.631.353

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6

 1.  

Công an huyện Khánh Vĩnh

Số 47 Lê Hồng Phong, thị trấn Khánh Vĩnh, Khánh Vĩnh

02583.790475

Tiếp nhận vào Thứ 5, trả kết quả vào giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6 hàng tuần

 1.  

Công an huyện Khánh Sơn

Số 04 Lê Duẩn, Khánh Sơn

02583.869 838

Giờ hành chính từ Thứ 2 đến Thứ 6

 1.  

Công an huyện Cam Lâm

Đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Cam Đức, Cam Lâm

02583.983402

Giờ hành chính Thứ 4 và sáng Thứ 7

 1.  

Công an huyện Diên Khánh

Số 128 Lý Tự Trọng, thị trấn Diên Khánh, Diên Khánh

02583.850763

Giờ hành chính Thứ 3, 5 và sáng Thứ 7

 1.  

Công an huyện Vạn Ninh

Số 471 Hùng Vương, thị trấn Vạn Giã, Vạn Ninh

02583.911119

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết