Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Nam Định

25/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Công an huyện Giao Thủy

Tổ dân phố 3, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy

02283.730.169

Giờ hành chính

 1.  

Công an huyện Trực Ninh

Tổ Dân phố Trần Phú, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh

02283.881.013

 1.  

Công an huyện Vụ Bản

Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản

02283.820.041

 1.  

Công an huyện Nghĩa Hưng

Số 1, Khu phố II, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng

02283.871.070

 1.  

Công an huyện Ý Yên

Tổ dân phố số 10, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên

02283.823.030

 1.  

Công an huyện Nam Trực

Thôn 4, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực

02283.827.013

 1.  

Công an huyện Xuân Trường

Tổ 18, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường

02283.886.899

 1.  

Công an huyện Hải Hậu

Tổ dân phố 4, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu

02283.887.150

 1.  

Công an huyện Mỹ Lộc

Thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc

02283.814.033

 1.  

Công an TP Nam Định

139 Võ Nguyên Giáp, phường Thống Nhất, TP Nam Định

02283.646.175

 1.  

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Số 124 Trần Đăng Ninh, phường Cửa Bắc, TP Nam Định

0692.741.426

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh

117 Hoàng Hoa Thám, phường Ngô Quyền, TP Nam Định

0692.741.272

Giờ hành chính

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Công an huyện Giao Thủy

Tổ dân phố 3, thị trấn Ngô Đồng, huyện Giao Thủy

02283.730.169

Giờ hành chính

 1.  

Công an huyện Trực Ninh

Tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh

02283.881.013

 1.  

Công an huyện Xuân Trường

Tổ 18, thị trấn Xuân Trường, huyện Xuân Trường

02283.886.899

 1.  

Công an huyện Hải Hậu

Tổ dân phố 4, thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu

02283.887.150

 1.  

Công an huyện Nam Trực

Thôn 4, thị trấn Nam Giang, huyện Nam Trực

02283.827.013

 1.  

Công an huyện Ý Yên

Tổ dân phố số 10, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên

02283.823.030

 1.  

Công an huyện Vụ Bản

Thị trấn Gôi, huyện Vụ Bản

02283.820.041

 1.  

Công an huyện Mỹ Lộc

Thị trấn Mỹ Lộc, huyện Mỹ Lộc

02283.814.033

 1.  

Công an huyện Nghĩa Hưng

Số 1, Khu phố II, thị trấn Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng

02283.871.070

 1.  

Công an Thành phố Nam Định

139 Võ Nguyên Giáp, phường Thống Nhất, TP Nam Định

02283.648.391

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Số 124 Trần Đăng Ninh, phường Cửa Bắc, TP Nam Định

0692.741.026

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết