Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Ninh Thuận

25/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Đường 16/4, TP Phan Rang – Tháp Chàm

02593.936868

Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

Sáng: 7h00’ – 11h00’

Chiều: 13h30’ – 17h30’

 1.  

Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm

Phường Kinh Dinh, TP Phan Rang – Tháp Chàm

02593.822516

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng: 7h00’ – 11h00’

Chiều: 13h30’ – 17h30’

 1.  

Công an huyện Bác Ái

Xã Phước Đại, huyện Bác Ái

02593.840113

02593.560113

 1.  

Công an huyện Ninh Sơn

Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn

02593. 854223

 1.  

Công an huyện Thuận Bắc

Xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc

02593.625014

 1.  

Công an huyện Ninh Hải

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

02593.513377

 1.  

Công an huyện Ninh Phước

Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước

02593.864529

 1.  

Công an huyện Thuận Nam

Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam

02593.750100

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Đội quản lý xuất nhập cảnh-Phòng an ninh đối ngoại (PA01)

Số 287, đường 21/8, TP. Phan Rang – Tháp Chàm

0693.408362

Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

Sáng: 7h00’ – 11h00’

Chiều: 13h30’ – 17h30’

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Đường 16/4, TP. Phan Rang – Tháp Chàm

0693.408373

Từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7

Sáng: 7h00’ – 11h00’

Chiều: 13h30’ – 17h00’

 1.  

Công an huyện Bác Ái

Xã Phước Đại, huyện Bác Ái

02593.840113

02593.560113

Từ Thứ 2 đến Thứ 6

Sáng: 7h00’ – 11h00’

Chiều: 13h30’ – 17h30’

 1.  

Công an huyện Ninh Sơn

Thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn

02593. 854223

 1.  

Công an huyện Thuận Bắc

Xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc

02593.625014

 1.  

Công an huyện Ninh Hải

Thị trấn Khánh Hải, huyện Ninh Hải

02593.513377

 1.  

Công an huyện Ninh Phước

Thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước

02593.864529

 1.  

Công an huyện Thuận Nam

Xã Phước Nam, huyện Thuận Nam

02593.750100

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết