Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Vĩnh Long

05/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

 1.  

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH

Số 57, đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long

0693.706.406

Sáng: 07h – 11h; Chiều: 13h – 17h

(từ Thứ 2 đến Thứ 6)

 1.  

Công an huyện Trà Ôn

Số 99, Trưng Nhị, Khu 6, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

02703.773444

 1.  

Công an huyện Vũng Liêm

Số 1, ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm

02703.971.228

Sáng: 07h – 11h; Chiều: 13h – 17h

(các ngày trong tuần, Thứ 4, Thứ 7 làm việc buổi sáng)

 

 1.  

Công an huyện Bình Tân

Ấp Tân Thuận, xã Tân Qưới, huyện Bình Tân

02703.766350

Sáng: 07h – 11h; Chiều: 13h – 17h

(từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7)

 1.  

Công an huyện Tam Bình

19/7 khóm 3, Thị trấn Tam Bình, huyện Tam

Bình

02703 711 353

 

 1.  

Công an thị xã Bình Minh

Tổ 01, khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh

02703.890.678

 1.  

Công an huyện Mang Thít

Số 21, Nguyễn Trãi, Khóm 1, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít

02703.930159

Quản lý xuất nhập cảnh

 1.  

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh

Số 71/22A, đường Phó Cơ Điều, phường 3, thành phố Vĩnh Long

0693.706.420

Sáng: 07h – 11h; Chiều: 13h – 17h

(từ Thứ 2 đến sáng Thứ 5; Thứ 6, Thứ 7 làm việc buổi sáng)

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông

 1.  

Phòng Cảnh sát giao thông

Số 11/2A Ấp Tân Bình, Tân Hạnh, Long Hồ

02703.828522

Sáng: 07h – 11h; Chiều: 13h – 17h

(từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7)

 1.  

Công an thị xã Bình Minh

Tổ 01, Khóm 5, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh

02703.742.076

 1.  

Công an huyện Trà Ôn

Số 99, Trưng Nhị, Khu 6, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn

02703.771555

 1.  

Công an huyện Vũng Liêm

Số 1, ấp Phong Thới, thị trấn Vũng Liêm, huyện Vũng Liêm

02703.971.129

Sáng: 07h – 11h; Chiều: 13h – 17h                  (các ngày trong tuần, Thứ 4, Thứ 7 làm việc buổi sáng)

 

 1.  

Công an huyện Bình Tân

Ấp Tân Thuận, xã Tân Qưới, huyện Bình Tân

02703.766250

Sáng: 07h – 11h; Chiều: 13h – 17h

(từ Thứ 2 đến sáng Thứ 7)

 1.  

Công an huyện Tam Bình

19/7 khóm 3, Thị trấn Tam Bình, huyện Tam Bình

02703.860699

 1.  

Công an huyện Mang Thít

Số 21,Nguyễn Trãi, Khóm 1, TT Cái Nhum, huyện Mang Thít

 

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết