Danh sách Cơ quan Công an tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Yên Bái

05/03/2021

STT

TÊN CƠ QUAN

ĐỊA CHỈ

SỐ ĐIỆN THOẠI

THỜI GIAN

LÀM VIỆC

Cấp, quản lý chứng minh nhân dân, Căn cước công dân

1

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Tổ 06 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

069.2509.339

Trong giờ hành chính từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7

2

Công an thành phố Yên Bái

Tổ 10, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái

069.2509.375

3

Công an huyện Yên Bình

Tổ 07, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình

02163.885.117

4

Công an huyện Trấn Yên

Tổ 06, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên

02163.825.158

5

Công an huyện Văn Yên

Tổ 06, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên

02163.834.122

6

Công an huyện Lục Yên

Tổ 03, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên

02163.845.223

7

Công an huyện Văn Chấn

Bản Phiêng 1,  xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn

02163.874.060

8

Công an thị xã Nghĩa Lộ

Số 127, đường Điện Biện, tổ 03, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ

02163.870.423

9

Công an huyện Trạm Tấu

Tổ 02, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu

02163.876.178

Trong giờ hành chính ngày Thứ 2 và Thứ 6 hằng tuần

10

Công an huyện Mù Cang Chải

Tổ 04, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải

02163.878.129

Trong giờ hành chính ngày Thứ 4 hằng tuần

Quản lý xuất nhập cảnh

1

Đội Quản lý xuất, nhập cảnh, phòng An ninh đối ngoại

Tổ 06 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

069.2509.430

Trong giờ hành chính từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7

Đăng ký, quản lý phương tiện giao thông đường bộ

1

Phòng Cảnh sát giao thông

Tổ 06 phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

069.2509.698

Trong giờ

hành chính từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7

2

Công an huyện Văn Yên

Tổ 06, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên

02163.834.122

3

Công an huyện Lục Yên

Tổ 03, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên

02163.845.223

4

Công an huyện Mù Cang Chải

Tổ 04, thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải

02163.878.129

Ban biên tập
DANH SÁCH
Cơ quan Công an tiếp nhận hồ sơ
và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên toàn quốc
Liên kết