Nghệ An: Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an xã, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

28/02/2024
Lượt xem: 693
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, mang tầm chiến lược, với quyết tâm cao, Công an tỉnh Nghệ An đã đề ra nhiều giải pháp đột phá, quyết liệt trong triển khai thực hiện.
Chủ động, quyết liệt, sáng tạo trong công tác tham mưu 
 
Để góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền ban hành hệ thống văn bản đầy đủ, toàn diện để lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề về xây dựng lực lượng Công an xã. Trong đó, Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án và gần đây nhất, Đảng ủy Công an tỉnh ban hành Đề án về nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Công an xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Trên cơ sở đó, Công an tỉnh đã tham mưu huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị; tranh thủ tối đa sự ủng hộ và kết hợp mọi nguồn lực để xây dựng Công an xã, nhất là tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 21 ngày 14/7/2022 về phê duyệt Đề án xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2030, với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.
 
Công an Nghệ An là một trong những đơn vị hoàn thành việc bố trí điều tra viên ở Công an xã sớm nhất Bộ Công an trong toàn quốc
Công an tỉnh Nghệ An bàn giao phương tiện chuyên dụng cho Công an xã, phường, thị trấn, góp phần bảo đảm ANTT cơ sở.
 
 
Thực tế quá trình công tác và chiến đấu thời gian qua cho thấy, Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị được Công an tỉnh Nghệ An xác định là văn bản để “soi chiếu” toàn bộ chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác trọng tâm của đơn vị trong nhiệm kỳ và hàng năm. Đặc biệt, quá trình triển khai Nghị quyết số 12 được Công an tỉnh thực hiện hiệu quả với phương châm “5 rõ”: “Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”. Qua đó, khơi dậy ý chí, quyết tâm chính trị cao của toàn lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đối với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Chuyển biến và hiệu quả rõ nét
 
Sau gần 02 năm triển khai, với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của toàn lực lượng, nhiều giải pháp toàn diện đã được Công an tỉnh Nghệ An triển khai, đưa Nghị quyết số 12 thật sự đi vào cuộc sống; qua đó ghi nhận nhiều kết quả quan trọng. Đặc biệt, quá trình triển khai, thực hiện đảm bảo tính bài bản, khoa học, với lộ trình, bước đi cụ thể, thận trọng và chắc chắn để hiện thực hóa các chỉ tiêu đã đề ra. Quán triệt phương châm của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an về thực hiện Nghị quyết số 12 là "Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước, kết hợp với hiện đại về phương tiện, hậu cần, kỹ thuật, bảo đảm đồng bộ, phù hợp; xuất phát từ tư tưởng con người là gốc của mọi công việc, xây dựng con người là nhiệm vụ then chốt của then chốt", Công an tỉnh đã dồn lực thực hiện các biện pháp, giải pháp về xây dựng tổ chức bộ máy, công tác nghiệp vụ của Công an xã. Cụ thể, trong điều kiện có nhiều đơn vị hành chính (428 xã, thị trấn), Công an tỉnh ưu tiên tăng cường tối đa biên chế cho lực lượng Công an cấp xã. Đến nay, đã bố trí đủ ít nhất 05 cán bộ Công an chính quy/xã; đã bố trí tối thiểu 01 đồng chí là Trưởng/Phó Trưởng Công an xã là điều tra viên, vượt tiến độ 06 tháng theo chỉ đạo của Bộ Công an. 
 
Công an Nghệ An là một trong những đơn vị hoàn thành việc bố trí điều tra viên ở Công an xã sớm nhất Bộ Công an trong toàn quốc.
Công an tỉnh Nghệ An là một trong những đơn vị hoàn thành việc bố trí điều tra viên ở Công an xã sớm nhất Bộ Công an trong toàn quốc.
 
 
Về thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn cũng được triển khai bài bản, hiệu quả; đơn cử như việc bổ nhiệm chức danh theo vị trí công tác, công tác quản lý cán bộ, việc thành lập Chi đoàn Công an xã, thị trấn. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chủ động nghiên cứu, phân công, phân cấp và chuẩn hóa thành các quy trình, quy định cho Công an cấp xã trên tất cả các lĩnh vực. Bên cạnh đó, chỉ đạo ưu tiên công tác đào tạo, bồi dưỡng Công an xã; riêng năm 2023, Công an tỉnh đã tổ chức hơn 11 lớp đào tạo, tập huấn trên các lĩnh vực; trong đó, đã phối hợp mở các lớp đào tạo tiếng Lào, tiếng dân tộc (đến nay, 100% cán bộ về xã đều qua bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã). Đặc biệt, phân công lãnh đạo Công an huyện phụ trách các xã ít nhất 02 lần/tháng xuống địa bàn kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an xã và thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ. Cùng với đó, thường xuyên quan tâm duy trì hoạt động hiệu quả của lực lượng Công an xã bán chuyên trách ở cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng của lực lượng này cũng như lực lượng Bảo vệ dân phố để động viên họ khắc phục khó khăn, yên tâm công tác. Lực lượng Công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và chủ trì, phối hợp tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc nổi lên ngay tại cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, các vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống.
 
Công an tỉnh Nghệ An thường xuyên tổ chức nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
Công an tỉnh Nghệ An thường xuyên tổ chức nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
 
 
Cùng với nhiệm vụ xây dựng con người là trung tâm, nhiệm vụ xây dựng cơ sở vật chất, phương tiện, hậu cần, kỹ thuật hiện đại, bảo đảm đồng bộ, phù hợp cũng được Công an tỉnh Nghệ An quyết liệt tham mưu cho tỉnh và huy động mọi nguồn lực để đảm bảo hoạt động của Công an cấp xã. Theo đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp làm việc với Thường trực 21/21 huyện, thành, thị ủy để tháo gỡ khó khăn và thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn. Đến nay, có 428/428 xã, thị trấn được bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở; đã hoàn thành xây dựng 155 trụ sở; 273 xã còn lại đã được quy hoạch và dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2024 và 2025. Đồng thời, đã đầu tư xây dựng 460/460 Bộ phận một cửa của Công an cấp xã, được lãnh đạo Bộ chỉ đạo nhân rộng toàn quốc.
 
Làm đường giao thông nông thôn là một trong rất nhiều phần việc thiết thực được lực lượng Công an triển khai rộng rãi, với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.
Làm đường giao thông nông thôn là một trong rất nhiều phần việc thiết thực được lực lượng Công an triển khai rộng rãi, với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”.
 
 
Trên cơ sở những kết quả đạt được, một trong những trọng tâm được Công an tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện là nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã; với việc thực hiện tốt 03 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể, tiếp tục rà soát, kiện toàn, bố trí đủ số lượng và đảm bảo chất lượng đối với hoạt động của lực lượng Công an xã, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo tốt an ninh, trật tự tại cơ sở; phấn đấu bố trí 08 đồng chí/xã để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, nhất là chuẩn hóa các quy trình, quy định theo hướng “cầm tay chỉ việc” để áp dụng thực hiện trong toàn lực lượng. Về phía Công an cấp huyện, tích cực tham mưu với Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy có chủ trương kiện toàn đồng chí Trưởng Công an xã tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Tiếp tục ưu tiên đào tạo đội ngũ Công an xã; hoàn thiện các tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh đúng quy định. Cùng với đó, tập trung tham mưu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Công an xã; mục tiêu đến hết năm 2025, 100% Công an xã đảm bảo điều kiện về trụ sở và cơ sở vật chất phục vụ công tác. 
 
Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của toàn lực lượng Công an tỉnh Nghệ An, cùng sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, những kết quả qua gần 02 năm triển khai Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị sẽ là tiền đề vững chắc, “tạo bước đà” quan trọng trong thực hiện lộ trình đến năm 2030 lực lượng Công an tỉnh Nghệ An thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.
Hồng Hạnh - Hồng Dũng
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website