Hành vi vu khống sẽ bị xử lý như thế nào?

Người gửi: Nguyễn Minh Tân

Theo dõi báo chí phản ánh, tôi thấy nhiều kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội để tung tin bôi nhọ, vu khống ảnh hưởng đến danh dự của người khác gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Bộ Công an cho tôi hỏi, theo quy định thì hành vi vu khống sẽ bị xử lý như thế nào?

Ngày hỏi: 06/12/2022 - Lượt xem: 3288

Câu trả lời

Theo quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự quy định về “Tội vu khống” như sau:
 
1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:
 
a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;
 
b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.
 
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:
 
a) Có tổ chức;
 
b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
 
c) Đối với 02 người trở lên;
 
d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;
 
đ) Đối với người đang thi hành công vụ;
 
e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;
 
g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;
 
h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
 
3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
 
a) Vì động cơ đê hèn;
 
b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;
 
c) Làm nạn nhân tự sát.
 
4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
Người trả lời: Bộ Công an