Tình hình xuất nhập cảnh tháng 03/2024

29/03/2024
Thực hiện Nghị định số 94/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thống kê, Bộ Công an công bố số liệu (sơ bộ) về tình hình xuất nhập cảnh tháng 03/2024 (từ ngày 15/02/2024 đến ngày 14/03/2024) như sau:
Cán bộ Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh Công an tỉnh Gia Lai hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua điện thoại thông minh để nộp hồ sơ xin cấp hộ chiếu phổ thông.


Toàn quốc có 1.666.228 lượt người nước ngoài đến Việt Nam; 1.146.445 lượt người Việt Nam ra nước ngoài. So với tháng 02/2024, tăng 99.812 lượt người nước ngoài đến Việt Nam (+6,37%); tăng 285.386 lượt người Việt Nam ra nước ngoài (+33,14%).

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website