Danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương tính đến ngày 04/8/2022

05/08/2022
Lượt xem: 1407
Tính đến ngày 04/8/2022, tài khoản do Văn phòng Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, theo dõi Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền: 188,068,883,484 đồng (Một trăm tám mươi tám tỷ, không trăm sáu mươi tám triệu, tám trăm tám mươi ba nghìn, bốn trăm tám mươi tư đồng).

Văn phòng Bộ Công an trân trọng cảm ơn các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đã luôn đồng hành, chia sẻ cùng lực lượng Công an nhân dân, Văn phòng Bộ Công an sẽ tiếp tục cập nhật danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an vào thứ 5 hàng tuần.

Bảng kê chi tiết số tiền đã nhận được từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (xem ở file đính kèm).

 

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website