Danh sách ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương tính đến ngày 14/7/2022

14/07/2022
Lượt xem: 524
Tính đến ngày 14/7/2022, tài khoản do Văn phòng Bộ Công an mở tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội để tiếp nhận, quản lý, theo dõi Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương đã tiếp nhận tổng số tiền: 157.253.203.830 đồng (Một trăm năm mươi bảy tỷ, hai trăm năm mươi ba triệu, hai trăm linh ba nghìn, tám trăm ba mươi đồng).

Văn phòng Bộ Công an sẽ tiếp tục cập nhật danh sách các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp ủng hộ Quỹ phòng, chống tội phạm Trung ương trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Văn phòng Bộ Công an công bố bảng kê chi tiết số tiền đã nhận được từ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp (xem ở file đính kèm).

 

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website