Công ty 19-5

03/08/2023

- Tên đầy đủ: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 19-5, Bộ Công an.

- Tên viết tắt: Công ty 19-5, Bộ Công an.

- Mã số doanh nghiệp: 0100110126

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 98 đường Chiến Thắng, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Người Đại diện theo pháp luật: Dương Mạnh Trường.

- Chức vụ: Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty.

- Lịch sử hoạt động:

+ Năm 1988, Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) thành lập Xí nghiệp May 19-5 (tiền thân của Công ty 19-5 hiện tại);

+ Năm 1996, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra quyết định thành lập Công ty May 19-5 trên cơ sở sáp nhập Xí nghiệp May 19-5 và Xí nghiệp sản xuất trang phục;

+ Năm 2000, Bộ trưởng Bộ Công an ra quyết định sáp nhập Xưởng may thuộc Công ty Phương Nam vào Công ty May 19-5;

+ Năm 2010, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định công nhận Công ty 19-5 là Công ty An ninh và quyết định chuyển Công ty 19-5 thành Công ty TNHH một thành viên do Bộ Công an làm chủ sở hữu và phân cấp ủy quyền cho Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật quản lý trực tiếp. Đồng thời, Bộ Công an cũng phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên 19-5 theo đúng quy định của pháp luật.

+ Năm 2012, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định công nhận lại Công ty TNHH một thành viên 19-5 là doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh.

+ Năm 2018, Cục Công nghiệp an ninh là đơn vị được phân cấp ủy quyền quản lý trực tiếp Công ty 19-5 theo đề án đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bộ Công an.

- Ngành nghề kinh doanh: Theo Quyết định số 2481/QĐ-BCA ngày 10/4/2019 của Bộ trưởng Bộ Công an v/v phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên 19-5, Bộ Công an; Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Phòng Đăng ký kinh doanh thành phố Hà Nội cấp ngày 13/5/2019 và cập nhật vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp:

a) Danh mục ngành nghề, lĩnh vực hoạt động phục vụ an ninh

STT

TÊN NGÀNH

Mã ngành

01

Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục).
Chi tiết: Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục).

1392
(Chính)

02

Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu.

1399

03

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú).

1410

04

Sản xuất giày, dép.
Chi tiết: Sản xuất giày, dép.

1520

 

b) Danh mục ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh bổ sung

STT

TÊN NGÀNH

Mã ngành

01

Thuộc, sơ chế da; sơ chế và nhuộm lông thú.

1511

02

Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại.

2591

03

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại.

2592

04

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu.

2599

05

Sản xuất sản phẩm khác từ cao su.
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác từ cao su.

2219

06

Sản xuất sản phẩm từ plastic.

2220

07

Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép.
Chi tiết: 
Bán buôn vải.
Bán buôn hàng may mặc.
Bán buôn giày dép

4641

08

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm.

1512

09

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh.
Chi tiết:
Bán lẻ hàng may mặc trong các cửa hàng chuyên doanh.
Bán lẻ cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác trong các cửa hàng chuyên doanh.

4771

 

c) Danh mục, lĩnh vực ngành nghề khác

STT

TÊN NGÀNH

Mã ngành

01

Ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật và ngành nghề phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh do Bộ trưởng Bộ Công an, Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh giao và mục tiêu hoạt động của Công ty nêu tại Điều 5 của Điều lệ.

Ngành, nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

 

Các mục tiêu phát triển dài hạn

- Xây dựng Công ty 19-5 đủ năng lực sản xuất đảm nhận 100% kế hoạch sản xuất quân trang ngành Công an.

- Tiếp tục phát triển Công ty 19-5 thành một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, cung ứng quân trang, quân phục đồng bộ trong ngành Công an và các lực lượng thực thi pháp luật khác: Thanh tra Nhà nước, Kiểm lâm, Tòa án, Kiểm sát, Hải quan,...

- Mở rộng quy mô sản xuất của Công ty 19-5 tại khu vực phía Bắc, đặc biệt chú trọng xây dựng Chi nhánh Chiến Thắng thành trung tâm sản xuất trang phục quần áo, phụ kiện trang phục các loại không chỉ cho ngành Công an mà còn tham gia thị trường trong nước.

- Tiếp tục củng cố, xây dựng thương hiệu Công ty 19-5, nâng cao uy tín, vị thế của công ty ở thị trường trong nước và tiến tới vươn ra thị trường các nước trong khu vực.

- Tiếp tục hoàn thiện, xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên đủ mạnh, đủ tầm, có năng lực và trình độ chuyên môn; Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, có văn hóa, để phát huy tốt nhất  năng lực sở trường của người lao động.

- Tiếp tục ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật hiện đại vào sản xuất, đáp ứng đầy đủ chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp; hình thành đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, có trình độ cao, phẩm chất đạo đức tốt.

Kết quả thực hiện mục tiêu trong năm 2019

- Doanh thu đạt: 662 tỷ đồng, vượt 26,6% so với kế hoạch được giao (523 tỷ đồng).

- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt: 25 tỷ đồng, vượt 8,2% so với kế hoạch được giao (23,1 tỷ đồng).

- Các khoản nộp ngân sách nhà nước đạt: 25,6 tỷ đồng, vượt 21,9% so với kế hoạch được giao (21 tỷ đồng).

Mục tiêu phấn đấu năm 2020
 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch năm 2020
1 Các chỉ tiêu sản lượng chủ yếu    
  - Hàng may BTC 1.065.000
  - Giày Đôi 413.000
  - Kim khí SP 8.049.000
2 Chỉ tiêu sản phẩm, dịch vụ công ích    
  - Hàng may BTC 805.000
  - Giày Đôi 367.000
  - Kim khí SP 7.200.000
3 Doanh thu Tỷ đồng 530
4 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 23,5
5 Nộp ngân sách Tỷ đồng 21,22
6 Tổng vốn đầu tư Tỷ đồng 45
7 Kim ngạch xuất khẩu 1.000 USD 1.540


- Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu: Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ trong năm 2019.

ĐVT: Triệu đồng

Năm

Doanh thu

Lợi nhuận

trước thuế

Nộp NSNN

Vốn CSH

Vốn điều lệ

2019

662.348

25.024

25.626

226.239

183.992


- Thu nhập bình quân người lao động:

+ Năm 2019:  12.7 triệu đồng/người/tháng.

Ban biên tập
Tin mới
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website