Đoàn kiểm tra số 1 của Đảng ủy Công an Trung ương làm việc với Tỉnh ủy Lạng Sơn

23/05/2023
Lượt xem: 3817
Ngày 23/5/2023, tại Lạng Sơn, Đoàn kiểm tra số 1 của Đảng ủy Công an Trung ương do Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc để thông qua dự thảo Kết luận việc kiểm tra kết quả 05 năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 05/01/2017 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế” đối với Tỉnh ủy Lạng Sơn.
Tiếp và làm việc với Đoàn có các đồng chí: Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn; Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại tá Thái Hồng Công, Giám đốc Công an tỉnh và đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh, Huyện ủy Văn Lãng.
 
Trong thời gian qua, Tỉnh ủy Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 12, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 88, ngày 13/9/2017 của Chính phủ đối với Chỉ thị số 12 để lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn và chính quyền các cấp triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên nắm vững, thực hiện nghiêm túc. Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã quan tâm thực hiện công tác quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh, ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa về an ninh kinh tế phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, thông thoáng; thực hiện tốt công tác hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, ứng dụng đổi mới công nghệ. Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế đạt được nhiều kết quả tích cực. Lực lượng chức năng của tỉnh cũng đã kịp thời phát hiện, đấu tranh với các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế;… góp phần phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế của địa phương.
 
Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi làm việc.
Thượng tướng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Đoàn kiểm tra cũng thông qua dự thảo Kết luận kết quả kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 12 đối với Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Huyện ủy Văn Lãng; đồng thời, chỉ ra một số hạn chế nhất định trong việc thực hiện Chỉ thị trên.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, Thượng tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao kết quả Tỉnh ủy Lạng Sơn, Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư, Huyện ủy Văn Lãng đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 12, Nghị quyết số 88 trong thời gian qua. 
 
Thời gian tới, Thượng tướng Lương Tam Quang đề nghị Tỉnh ủy Lạng Sơn tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, làm tốt công tác lãnh đạo bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, đảm bảo an ninh kinh tế; phòng ngừa, đấu tranh chống biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống; đẩy mạnh đấu tranh xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm; phân bổ các nguồn vốn đầu tư hợp lý, hiệu quả; rà soát, xây dựng cơ chế, chính sách thu hút đầu tư ngoài ngân sách, nhất là đầu tư nước ngoài. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án; đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm góp phần phát triển kinh tế, xã hội của địa phương…
 
Thủy Quyên - Anh Khoa
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website