Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

16/12/2021
Trong 02 ngày 15-16/12/2021, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026 bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an điểm cầu thành phố Hà Nội đến điểm cầu Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện 199 Bộ Công an thành phố Đà Nẵng. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Cùng dự Đại hội có các đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ, Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ; lãnh đạo Hội Phụ nữ Bộ Công an qua các thời kỳ...

Bộ trưởng Tô Lâm trao Bức trướng "Phụ nữ Công an nhân dân Bản lĩnh - Nhân văn - Trí tuệ - Kỷ cương vì an ninh Tổ quốc, vì sự tiến bộ và phát triển toàn diện" tặng Đại hội. 


Với tinh thần “Chủ động – Kỷ cương – Đoàn kết – Sáng tạo – Hội nhập”, Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ IX đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ Bộ Công an lần thứ VIII; kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2016 – 2021; đề ra phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2021 – 2026; tham gia ý kiến đóng góp vào Dự thảo báo cáo chính trị trình tại Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội.


Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua, cuộc vận động, các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an đã luôn phấn đấu, rèn luyện, trưởng thành, có nhiều sáng kiến, cách làm hay, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị trên tất cả các mặt công tác công an. Các cấp Hội Phụ nữ đã phát huy vai trò nòng cốt trong tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Công an; là mái nhà chung đáng tin cậy, đại diện bảo vệ cho quyền lợi, lợi ích hợp pháp của phụ nữ, thúc đẩy bình đẳng giới. Nhiều công trình, mô hình phần việc do phụ nữ đảm nhiệm được đăng ký, thực hiện gắn với công tác chuyên môn; trong đó đã đăng ký mới 614 công trình, mô hình, phần việc (tăng 149 công trình, phần việc so với nhiệm kỳ trước); hiện tại 436 mô hình, công trình, phần việc đang phát huy hiệu quả, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, của đơn vị và vai trò của người phụ nữ trong gia đình. 

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ nữ luôn gương mẫu, trách nhiệm, phát huy tốt vai trò là lực lượng xung kích, nòng cốt trên tuyến đầu phòng, chống dịch và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. 739 cán bộ hội viên khối y tế, hậu cần đã xung phong tham gia tuyến đầu chống dịch tại các địa bàn phức tạp về dịch Covid-19. Nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác tuyên truyền, hỗ trợ tham gia phòng, chống dịch được các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an triển khai hiệu quả như nghiên cứu chế tạo áo chống sốc nhiệt; sản xuất thuốc, trà hỗ trợ điều trị, tăng sức đề kháng phòng, chống dịch; phát động chương trình “Yêu thương mùa dịch”, “Chung tay hỗ trợ bà con vùng dịch tiêu thụ nông sản”...

 
Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.


Tổ chức Hội Phụ nữ trong Công an nhân dân ngày càng phát triển, đội ngũ cán bộ Hội được trẻ hóa, ngày càng trưởng thành và khẳng định được vai trò của phụ nữ Công an nhân dân trong công tác lãnh đạo và quản lý các cấp. Trình độ lý luận chính trị, pháp luật, nghiệp vụ, nhất là số chị em có trình độ tiến sỹ tăng nhanh, đã có 10 đồng chí có học hàm Phó Giáo sư, gần 180 nữ Tiến sỹ Công an nhân dân; tỷ lệ phụ nữ tham gia lãnh đạo các cấp ngày càng tăng, qua đó đã khẳng định vững chắc vị thế vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực công tác công an. 


 
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Ghi nhận những kết quả, thành tích đã đạt được, trong nhiệm kỳ qua, nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ Bộ Công an được Nhà nước, Chính phủ, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bộ Công an ghi nhận và khen thưởng. Hội Phụ nữ Bộ Công an liên tục được Trung ương Hội tặng Cờ thi đua xuất sắc, năm 2018 được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, năm 2021 được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Hà Thị Nga ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích trong công tác Hội và phong trào phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ qua; khẳng định, các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong xây dựng, tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; làm tốt vai trò người vợ, người mẹ, người chiến sỹ Công an nhân dân, góp phần quan trọng giữ gìn các giá trị đạo đức truyền thống và xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững, luôn “giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Đại hội.
 
 Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga phát biểu tại Đại hội.


Đồng tình với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chỉ tiêu, khâu đột phá trong thực hiện công tác Hội, phong trào phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2021 – 2026, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Hội Phụ nữ Bộ Công an cần nắm vững, quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII gắn với việc triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư (khóa XII) về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới, Chương trình Bình đẳng giới giai đoạn 2021 – 2030 trong Công an nhân dân.

Các cấp Hội Phụ nữ từ Bộ đến cơ sở chú trọng đổi mới toàn diện, đồng bộ hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động, tích cực tham gia đảm nhận các công trình, mô hình, phần việc gắn với công tác chuyên môn, phù hợp với đặc thù giới, hướng hoạt động về cơ sở. Nâng cao vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ; tiếp tục chăm lo đến từng hội viên, nhất là đối với phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, hội viên là công nhân lao động hợp đồng, hội viên đóng quân ở các địa bàn vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của hội viên; vận động hỗ trợ phụ nữ phát huy tiềm năng thế mạnh của mình trên tất cả các lĩnh vực công tác công an; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị, chủ động tham mưu cho Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em thực hiện có hiệu quả công tác bình đẳng giới, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em. 

Bộ trưởng Tô Lâm; đồng chí Hà Thị Nga tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hội Phụ nữ Bộ Công an khóa IX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.


Bộ trưởng Tô Lâm cũng yêu cầu, các cấp Hội Phụ nữ Bộ Công an cần thường xuyên chăm lo xây dựng củng cố, kiện toàn tổ chức cơ sở Hội vững mạnh toàn diện; chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, sâu sát, gắn bó với công tác Hội và phong trào phụ nữ. Cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện hơn nữa để công tác Hội, phong trào phụ nữ Bộ Công an ngày càng phát triển đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới...

 

Tất Đạt
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website