Bảo đảm nhà ở và trang bị cho lực lượng Công an xã

13/04/2022
Lượt xem: 3052
Ngày 13/4/2022, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về công tác bảo đảm nhà ở và trang bị cho lực lượng Công an xã.

Cùng dự có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm chủ trì buổi làm việc.


Thực hiện chủ trương xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy, tính đến hết Quý I/2022, Công an 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã bố trí hơn 48.000 cán bộ Công an xã tại 100% các xã, thị trấn trên toàn quốc; trung bình mỗi xã bố trí khoảng 05 cán bộ Công an xã, thị trấn chính quy. Qua đó, lực lượng Công an xã đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở có nhiều chuyển biến tích cực, công tác phòng ngừa từ xa, từ sớm, ngay từ cơ sở được chú trọng, phát huy hiệu quả giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân từ sớm, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.

Tuy nhiên, phần lớn Công an cấp xã chưa có trụ sở làm việc độc lập, phải sử dụng chung với Ủy ban nhân dân, chưa đảm bảo điều kiện về diện tích làm việc; nhiều địa phương cơ sở hạ tầng xuống cấp, chật hẹp không đảm bảo công tác, chiến đấu... Cơ sở vật chất, nơi ăn, chỗ nghỉ để đáp ứng yêu cầu trực ban và sinh hoạt hằng ngày của Công an xã còn nhiều khó khăn.

Báo cáo về tình hình, kết quả công tác bảo đảm nhà ở và trang bị cho lực lượng Công an xã, Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an nhấn mạnh, thời gian qua, để đảm bảo đầu tư xây dựng trụ sở, đáp ứng yêu cầu công tác của lực lượng Công an xã, các đơn vị chức năng đã tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo tăng cường kinh phí, trang bị, bố trí quỹ đất, xây dựng, sửa chữa cơ sở làm việc của Công an xã, từng bước đảm bảo yêu cầu công tác, chiến đấu tại địa bàn cơ sở. Công an các đơn vị, địa phương cũng đã tích cực tham mưu với Ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ, đầu tư cơ sở vật chất và tiếp tục xây dựng Đề án hỗ trợ đầu tư xây dựng, sửa chữa nhà ở, cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn chính quy. Đồng thời, chủ động xây dựng Dự án “Đầu tư trang bị phương tiện và công cụ hỗ trợ cho lực lượng Công an xã, thị trấn chính quy”, qua đó góp phần nâng cao tiềm lực cho lực lượng Công an xã chính quy trong giai đoạn hiện nay.

Trung tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an báo cáo tại buổi làm việc.


Tuy nhiên, việc triển khai đầu tư trang bị cho lực lượng Công an xã vẫn còn những khó khăn, bất cập. Nhiều xã vùng núi, biên giới có vị trí xa trung tâm, địa hình đi lại hiểm trở, gây khó khăn cho công tác khảo sát, đánh giá hiện trường cũng như công tác triển khai xây dựng và giám sát, nghiệm thu việc thực hiện xây dựng của các nhà thầu…

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tổng hợp tình hình, kết quả xây dựng Công an xã trên toàn quốc; chú trọng kết quả thực hiện công tác bảo đảm trang bị, cơ sở vật chất và nhà ở cho đội ngũ Công an xã chính quy; từ đó tổng hợp, đánh giá những địa phương có kết quả tốt để nhân rộng mô hình, cách thức triển khai. Tổ chức khảo sát, rà soát, tổng hợp thực tế cơ sở vật chất, nhà đất, điều kiện ăn ở, sinh hoạt, công tác của Công an xã để đánh giá hiện trạng trụ sở làm việc, cơ sở vật chất. Định hướng đến năm 2023 phải đảm bảo được chỗ ăn ở, nghỉ ngơi cho lực lượng Công an xã trước, sau đó tiếp tục đầu tư hoàn chỉnh cơ sở vật chất định hướng đến năm 2030 theo mục tiêu xác định trong Nghị quyết số 12/NQ-TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Về công tác đảm bảo trang bị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh việc khẩn trương rà soát đầu tư trang bị, công cụ hỗ trợ hiện nay cho Công an xã, đối chiếu với Thông tư số 69 ngày 17/6/2021 của Bộ Công an quy định về tiêu chuẩn, định mức trang bị cho lực lượng Công an xã, từ đó đánh giá thực tế có đáp ứng được yêu cầu công tác hiện tại  hay không. Tiếp tục phối hợp với các sở, ban ngành chức năng báo cáo Ủy ban nhân dân các cấp hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, trụ sở làm việc cho lực lượng Công an xã…
 

Linh Chi
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website