Bộ Công an ban hành Kế hoạch thực hiện năm An toàn giao thông 2012 trong lực lượng CAND

29/12/2011
Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ủy ban ATGT Quốc gia về kế hoạch hành động "Năm An toàn giao thông-2012", Bộ Công an xây dựng Kế hoạch chỉ đạo lực lượng CAND tổ chức thực hiện như sau:

Xem nội dung ở file đính kèm.

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website