Bộ Công an chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật

04/09/2013
Ngày 03 tháng 09 năm 2013, Bộ Công an có công văn số 3332/BCA-V19 do đồng chí Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an ký, gửi các tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư số 12/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật trong lực lượng Công an nhân dân.  

Nội dung như sau:

Ngày 07/8/2013, Bộ Tư pháp ban hành Thông tư số 12/2013/TT-BTP quy định quy trình ra thông cáo báo chí về văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 12 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, trừ văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

Để triển khai thực hiện Thông tư này trong lực lượng Công an nhân dân, lãnh đạo Bộ yêu cầu:

1. Các tổng cục, đơn vị trực thuộc Bộ (sau đây gọi chung là đơn vị) được giao chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành có trách nhiệm xây dựng dự thảo văn bản cung cấp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật (theo mẫu kèm theo Công văn này xem tại file đính kèm), báo cáo lãnh đạo Bộ trực tiếp chỉ đạo xây dựng văn bản đó duyệt ký.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản quy phạm pháp luật đó được ban hành, đơn vị chủ trì soạn thảo phải hoàn thành việc xây dựng dự thảo văn bản, trình lãnh đạo Bộ duyệt ký và gửi đến Bộ Tư pháp theo quy định, đồng gửi cho Vụ Pháp chế một bản để tập hợp, theo dõi chung.

Đề nghị các đồng chí Tổng cục trưởng, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu tại Công văn này./.
 

Ban biên tập Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website