Bộ trưởng Trần Đại Quang chỉ đạo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Công an nhân dân

30/10/2012
Ngày 22/10/2012, Văn phòng Bộ Công an có Thông báo số 140/TB-V11 gửi Công an các đơn vị, địa phương, Sở Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Công an nhân dân.  

Theo đó, để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an, thực hiện tốt các nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 5, 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI); đồng chí Bộ trưởng yêu cầu thực hiện tốt các giải pháp cụ thể sau đây:

 Tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ thống nhất nhận thức, đề cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của ngành Công an về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Triệt để tiết kiệm trong việc tiếp khách, tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết, khai trương, khởi công, khánh thành, kỷ niệm ngày truyền thống, mừng công, đón nhận danh hiệu thi đua…không phô trương, hình thức. Không tổ chức tiễn, đón lãnh đạo đi công tác trong và ngoài nước (trừ cán bộ có nhiệm vụ). Cân nhắc kỹ việc đề xuất cử các đoàn và cán bộ đi công tác nước ngoài, đảm bảo thật sự cần thiết, thiết thực. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải trực tiếp chịu trách nhiệm nếu để xảy ra lãng phí, tiêu cực.

Các đơn vị Tài chính, Hậu cần có trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ việc chi tiêu công quỹ cho những việc nêu trên; kiên quyết không thanh toán, quyết toán các khoản chi sai chế độ, tiêu chuẩn, không đúng đối tượng. Đơn vị, cá nhân duyệt thanh toán, quyết toán các khoản chi sai quy định phải chịu trách nhiệm bồi hoàn và bị xử lý theo quy định...

Các đơn vị chức năng của Bộ (V24, V22) cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời những vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải gương mẫu và chỉ đạo cán bộ, chiến sỹ thực hiện; không xét thi đua, khen thưởng và có hình thức kỷ luật thích đáng đối với những đơn vị, cá nhân không chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước và của Ngành về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí./.


 

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website