Chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước trong CAND

11/10/2011
Ngày 20/9/2011, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã ký công văn gửi toàn ngành Công an yêu cầu chấn chỉnh việc thực hiện hoạt động đấu thầu sử dụng vốn nhà nước, nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu trong CAND, nội dung cụ thể như sau:

Xem nội dung ở file đính kèm.

Trung tâm Thông tin báo chí
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website