Công điện của Bộ Công an về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

11/07/2014
Ngày 08/7/2014, Bộ Công an đã có công điện gửi Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI), Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội (Tổng cục VII), Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông.

Toàn văn Công điện như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ “về việc tăng cường quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông”, Kế hoạch số 69/KH-UBATGTQG ngày 18/4/2014 của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia “về việc tổ chức chiến dịch tuyên truyền và triển khai đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ không phải mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy”; Bộ Công an đã có Điện số 187/HT ngày 25/4/2013 và Công văn số 1325/BCA-C61 ngày 28/4/2014 chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện.

Để chấp hành đúng quy định của Luật Giao thông đường bộ, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch số 06/2013/TTLT ngày 28/02/2013 của liên Bộ Khoa học và Công nghệ - Bộ Công thương - Bộ Công an - Bộ Giao thông vận tải quy định về sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; Bộ Công an yêu cầu Tổng cục VI, Tổng cục VII và Công an các đơn vị, địa phương chú ý thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ chủ động phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Thanh tra của ngành Khoa học và Công nghệ thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định các vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu và kinh doanh mũ bảo hiểm dành cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy; kế hoạch thanh tra, kiểm tra do Quản lý thị trường chủ trì.

Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật các trường hợp có dấu hiệu tội phạm về tội sản xuất, buôn bán hàng giả, nhập lậu…

2. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát hoặc mở các chuyên đề xử lý nghiêm theo đúng quy định của Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý các trường hợp người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc “đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ. Trong khi làm nhiệm vụ, phát hiện các trường hợp đội mũ không phải “mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy” thì nhắc nhở, giải thích cho người tham gia giao thông cần sử dụng mũ đúng tiêu chuẩn, quy cách để tự bảo vệ mình.

3. Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong trường hợp cần thiết, huy động lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy có hành vi không đội “mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe máy” hoặc “đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách.

4. Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền rộng rãi quy định của pháp luật về đội mũ bảo hiểm cho người đi xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp máy và việc kiểm tra, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.

5. Giao Tổng cục VII chủ trì, phối hợp với Tổng cục VI giúp lãnh đạo Bộ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả Công điện này. Yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc; định kỳ hàng tháng báo cáo kết quả về Bộ (qua Tổng cục VII) để chỉ đạo./.

Ban Biên tập
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website